Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 và số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019  của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 14/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Ngày 30/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2019.

Ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Nghị định và Thông tư nêu trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và áp dụng.

VM

Nguồn: Tổng cục ĐBVN
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 673
Hôm qua : 942
Tháng 10 : 35.651
Năm 2020 : 421.822