Xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký phát hành công văn số 8338/TCĐBVN-KHĐT ngày về việc xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019 gửi các Cục QLĐB: I, II, III, IV; Các Sở GTVT quản lý quốc lộ; Các Ban QLDA 3, 4, 5 và 8.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở Giao thông vận tải và các Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch bảo trì (KHBT) hệ thống quốc lộ năm 2019 với các nội dung về bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất và công tác khác, cụ thể như sau:

Bảo dưỡng thường xuyên

Công tác bảo dưỡng thường xuyên với kinh phí bằng giá trị hợp đồng hoặc dự toán công trình tương ứng năm 2019 được duyệt. Đối với các tuyến, công trình mới nâng lên quốc lộ hoặc mới nhận bàn giao đưa vào khai thác: Kinh phí BDTX năm 2019 lấy bằng giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, BDTX năm 2018 được duyệt của các quốc lộ tương đương.

Sửa chữa định kỳ

Tổng hợp xây dựng KHBT năm 2019, gồm: Công trình chuyển tiếp; Công trình mới (được Tổng cục ĐBVN quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc Bộ GTVT chấp thuận chủ trương sửa chữa), trong đó:

Công trình chuyển tiếp: Trên cơ sở dự toán chi Quỹ BTĐB TW năm 2018 được Tổng cục ĐBVN đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại Tờ trình số 110/TTr-TCĐBVN ngày 28/11/2018 và tiến độ thực hiện công trình thực tế để xác định kinh phí chuyển tiếp của công trình trong KHBT năm 2019 phù hợp;

Công trình mới: Trên cơ sở các danh mục công trình sửa chữa mới được Tổng cục ĐBVN quyết định cho phép đầu tư hoặc được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương sửa chữa và kết quả phê duyệt Dự án đầu tư/Báo cáo KT-KT công trình, dự kiến tiến độ thực hiện, mức độ ưu tiên sửa chữa (theo quy định tại Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của bộ GTVT)…, để đề xuất xây dựng KHBT năm 2019 phù hợp.

Các dự án lớn (Sửa chữa, bổ sung rãnh dọc tại các vị trí cấp bách trên QL; Sửa chữa, gia cường các cầu trên QL đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến; Sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan trên QL): Xây dựng KHBT năm 2019 phù hợp với tiến độ thực hiện dự án được duyệt.

Sửa chữa đột xuất

Tổng hợp công trình, hạng mục công trình đã sửa chữa đột xuất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương sửa chữa để xây dựng KHBT năm 2019.

Công tác khác

Tổng hợp danh mục công trình cần thiết thực hiện phù hợp qui định hiện hành để xây dựng KHBT năm 2019.

Về tổ chức thực hiện, Tổng cục yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT quản lý quốc lộ và các Ban QLDA khẩn trương hoàn thành xây dựng KHBT năm 2019 của đơn vị, gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 15/12/2018;

Giao Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp các Vụ: Quản lý bảo trì đường bộ, An toàn giao thông, Tài chính, Khoa học công nghệ-Môi trường-Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, tổng hợp KHBT năm 2019, báo cáo lãnh đạo Tổng cục ĐBVN trình Bộ GTVT.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 392
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.573
Năm 2020 : 173.793