Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Quản lý dự án 3 thành công tốt đẹp

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án 3 đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy Ban, tập thể Lãnh đạo Ban; sự đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị, Đảng bộ Ban đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại Đại hội, Đại diện lãnh đạo Ban QLDA 3 cho biết: Ban thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh các dự án được giao quản lý triển khai thực hiện đều là những dự án quan trọng có quy mô lớn, tiến độ gấp, địa bàn rộng, địa hình, địa chất phức tạp, đi lại khó khăn ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các dự án có nhiều vướng mắc cần xử lý, công tác xem xét, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt qua nhiều cấp bị kéo dài so với kế hoạch, các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi, dẫn đến việc mất nhiều thời gian cho các thủ tục điều chỉnh…

Trong tình hình đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở các Quyết định phê duyệt kế hoạch hàng năm cho Ban của Tổng cục ĐBVN, Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã cụ thể hóa chương trình hành động thông qua các nghị quyết triển khai kế hoạch, công tác hàng năm, hàng quý và kiểm điểm tình hình thực hiện hàng tháng, hàng tuần, đột xuất. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban đã tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, giữ gìn môi trường và an toàn giao thông; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Ban luôn coi trọng công tác tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức cụ thể hóa bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp như: tổ chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Ban, đưa việc học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ và sinh hoạt đảng thường kỳ; quán triệt học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi đôi với đổi mới hình thức học tập và làm theo; tổ chức xây dựng quy chế quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy tập trung đẩy mạnh công tác quản lý và phân công công tác cho các Chi bộ trực thuộc, thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ và sử dụng cán bộ.

Đảng ủy cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy chú trọng tăng cường; nhận thức của đảng viên về ý nghĩa, trách nhiệm được nâng lên, góp phần cảnh báo, nhắc nhở và ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được triển khai đúng kế hoạch đề ra, từ đó nhân thức của cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng được nâng lên rõ rệt.

Hàng năm phấn đấu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Ban tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ, vật liệu mới nhằm đáp ứng như cầu phát triển mạnh mẽ của ngành đường bộ.

Đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các cấp ủy đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất cách mạng, tiên phong gương mẫu, gắn bó với quần chính nhân dân, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, vững vàng trước khó khăn, thử thách, có năng lực, trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Tổng cục tổ chức. 100 % được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15% - 20 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Từ 100% Chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu’; 100% đảng viên tiếp tục thực hiện  tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ượng 4 (khóa XII).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Huyện - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã biểu dương và đánh giá cao kết quả của Đảng bộ QLDA đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đóng góp vào thành công chung của Tổng cục.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ban trong công tác quản lý các dự án giao thông đường bộ đối với sự phát triển của ngành, đồng chí  Nguyễn Văn Huyện yêu cầu Đảng bộ QLDA 3 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế của Ban nói riêng và của toàn ngành nói chung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo công nghệ mới, vật liệu mới trong các Dự án. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý điều hành dự án để nâng cao chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Huyện cũng đề nghị tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên của Ban QLDA 3 tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt tập thể Đảng Bộ Ban, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Ban QLDA 3 đã tiếp thu lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Huyện và sẽ bổ sung các ý kiến chỉ đạo vào nội dung Nghị quyết Đại hội, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra 5 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Ban được Đảng bộ tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án 3 nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 512
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.693
Năm 2020 : 173.913