15/6 sẽ sẽ đắp xong đường công vụ và cầu tạm Huỳnh Đông

Dự kiến 15/6 sẽ đắp xong đường công vụ và cầu tạm Huỳnh Đông nối từ mố M1 đến mố M2 để thi công cầu và đảm bảo giao thông cho người dân đi lại. 

Vị trí thi công cầu Huỳnh Đông.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 3: Gói thầu BĐ:03-XD:2 thi công xây dựng 2 cầu và 2 cống trên địa bàn huyện Tuy Phước, Vân Canh và TP Quy Nhơn thuộc Dự án thành phần 3, tỉnh Bình Định (BĐ:03-DAĐT01), dự án LRAMP trong đó có cầu Huỳnh Đông, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước: 3 nhịp 24m, rộng 4,0m, móng cọc khoan nhồi do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thành và Công ty Cổ phần xây dựng công trình 510 thi công. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định tư vấn giám sát và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định tư vấn thiết kế.
 
Theo phương án thiết kế được duyệt vị trí xây dựng cầu Huỳnh Đông tại đường hiện tại (vị trí cầu tạm hiện tại dân đang đi) vào thôn Huỳnh Giảng, khi xây dựng cầu Huỳnh Đông có cầu tạm để người dân đi trong thời gian xây dựng cầu. Số hộ dân và công trình công cộng bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu (theo phương án xoay tim cầu để giảm thiểu số hộ dân bị ảnh hưởng), cụ thể: Phía mố M1 (Nhơn Hội): Có 1 hộ gia đình phải giải tỏa, 4 hộ có mặt nước nuôi tôm bị ảnh hưởng; Phía mố M2 (Thôn Huỳnh Giảng) có 2 hộ gia đình phải giải tỏa, 1 hộ có mặt nước nuôi tôm bị ảnh hưởng; vướng 3 vị trí cột điện 22KV (1 vị trí đôi và 2 vị trí đơn).
 
Trước đó, ngày 8/3/2019, Tổng cục ĐBVN có văn bản số 1362/TCĐBVN-CQLXDĐB gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giải phóng mặt bằng các cầu thuộc dự án LRAMP trên địa bàn tỉnh Bình Định trong đó có đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch (trong đó có cầu Huỳnh Đông) cho các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. 
 
Đến ngày 8/4/2019, địa phương đã bàn giao mặt bằng để thi công bãi đúc dầm; Ngày 23/4/2019, chính quyền địa phương tổ chức họp các hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng.
 
Sau khi cầu Huỳnh Đông cũ bị cuốn trôi, ngày 13/5/2019 địa phương tổ chức họp, các hộ dân phía mố M1 ký biên bản thống nhất cho Nhà thầu triển khai thi công. 
 

Nhà thầu thi công tập tung máy móc, vật liệu thi công đường dẫn và lắp cầu tạm phục vụ giao thông đi lại.

 Đến nay, nhà thầu đã có mặt bằng để thi công bãi đúc dầm, mố M1. Phía M2 vẫn chưa giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Mặc dù chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng, nhưng để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà thầu đã tiến hành triển khai các công trình phụ tạm nằm ngoài phạm vị xây dựng cầu. 
 
Hiện nay nhà thầu bố trí 1 máy xúc, 1 máy ủi, 10 ôtô vận chuyển đắp đất, đã thi công xong bãi đúc dầm, đã đắp được 20/100m đường công vụ và tập kết dầm thép để làm cầu tạm phục vụ cho người dân đi trong thời gian xây dựng cầu. 
 
Dự kiến đến ngày 15/6/2019 sẽ đắp xong đường công vụ và cầu tạm nối từ mố M1 đến mố M2 để thi công cầu và đảm bảo giao thông cho người dân đi.  
 

 Các nhà thầu thi công đã đắp được 20/100m đường công vụ. 

Tác giả: Van May
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 497
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.678
Năm 2020 : 173.898