Bộ GTVT đi đầu trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Sáng 17/11, tại buổi làm việc với Bộ GTVT về kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và công tác kiểm tra chuyên ngành của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao đồng thời khẳng định Bộ GTVT đạt được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra “5 điều Bộ GTVT làm tốt nhất”, góp phần vào thành tích chung của Chính phủ.

Bộ GTVT đạt 5 nhất trong thực hiện nhiệm vụ này

Cụ thể, Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ GTVT là một trong ít Bộ quản lý ngành liên quan trực tiếp và tương tác nhiều đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, việc cắt giảm thủ tục hành chính cũng như thực hiện tốt cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế chuyên ngành và KT-XH của đất nước.

 


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo tại buổi làm việc

 

 

“Điều này lý giải vì sao Chính phủ chọn Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ này đầu tiên, đồng thời cũng là bộ, ngành báo cáo kết quả đầu tiên với Tổ công tác thường trực Chính phủ về lĩnh vực”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Bộ GTVT đã phối hợp rất tốt với Bộ Tài chính nói riêng, nhất là với Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành khác để triển khai tốt việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trên tất cả các lĩnh vực của ngành GTVT là hàng hải, đường thuỷ nội địa, hàng không, đường bộ và cả trong logicstics, nhiều thủ tục được thông quan điện tử và thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4…

Phó Thủ tướng Chính phủ còn chỉ rõ ngoài việc thực hiện tốt các vấn đề liên quan, trong công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành, Bộ GTVT đạt được 5 điều nhất. Đó là, trong các chỉ đạo triển khai chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về vấn đề này rất quyết liệt, có thể coi là quyết liệt nhất; Bộ GTVT đạt kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này; Về ứng dụng thông tin có 255/481 dịch vụ công trực tuyến, nhiều thủ tục đạt cấp độ 3, 4, tỷ lệ thủ tục đạt nhiều nhất; Về thủ tục kiểm tra chuyên ngành đạt 59,7%/50% mục tiêu của Chính phủ giao; Về thực hiện trên Cổng quốc gia 82/87 thủ tục, đạt hơn 94% tiến tới Quý 4/2018 đạt 100%. Bộ GTVT chắc chắn là Bộ đầu tiên đạt 100% thủ tục trên Cổng quốc gia trong năm 2018.

“Trong thành tích chung của nhà nước, Ban Thường trực về lĩnh vực này có sự đóng góp tích cực của Bộ GTVT. Điều này có được là do sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ cũng như sự đồng lòng của lãnh đạo đơn vị chuyên ngành đều tập trung thực hiện. Đây cũng là kết quả thể hiện năng lực quản lý ngành, lĩnh vực của Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo ngành của Ngành GTVT”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá.

“Việc tham gia cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại sẽ tạo thuận lợi lớn cho người dân doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời chỉ đạo, làm được gì cho doanh nghiệp, cho người dân, cải cách được gì để tạo điều kiện thuận lợi cho dân, cho doanh nghiệp là phải làm. Đây là mục tiêu xuyên suốt của Chính phủ. Đồng thời Phó Thủ tướng nói thêm, chính phủ kiến tạo hay hiện thực hoá cách mạng công nghiệp 4.0 là ở đây chứ không phải xa vời ở đâu.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng khẳng định vẫn còn dư địa, còn yêu cầu để tiếp tục nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới, cả về hạ tầng, cả về cải cách hành chính.

“Cái gì đi nữa, cơ chế một cửa, chính phủ điện tử, kinh tế số hay cái gì đi nữa thì cải cách hành chính phải đi trước, thể chế phải đi trước. Con người cũng phải cải cách”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo.

Phải nỗ lực tập trung hơn nữa

Đánh giá cao và chúc mừng thành tích của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng chỉ đạo, không chỉ đối với Ngành GTVT nói riêng mà tất cả các bộ, ngành phải xác định quán triệt ý nghĩa của công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung, thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia/Asean có ý nghĩa đặc biệt trong lúc Chính phủ đang đẩy mạnh mở cửa, hợp tác khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, đối với công tác thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Bộ GTVT cần lưu ý mục tiêu chung của Chính phủ là đến 2020, tất cả thủ tục hành chính có liên quan đến QLNN đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia với hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

 


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc

 

Với mục tiêu tiếp tục cải cách, hoàn thiện công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hoá xuất nhập khẩu, về nhận thức cũng như về mục tiêu, Bộ GTVT cần tiếp tục cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hoá xuất nhập khẩu theo nguyên tắc chỉ kiểm tra tại cửa khẩu với các mặt hàng tác động đến toàn xã hội, an ninh quốc gia, phải kiểm dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân; Tiếp tục thực hiện nguyên tắc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở áp dụng nguyên lý quản lý rủi ro và đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp. Quan trọng là minh bạch, công khai phương pháp, tiêu chí kiểm tra thông qua ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá và đẩy mạnh xã họi hoá kiểm tra chuyên ngành.

“Bộ chỉ tập trung vào quy chuẩn, tiêu chuẩn, thể chế là chính. Khâu nào có thể tạo điều kiện cho thành phần kinh tế khác đầu tư thiết bị máy móc và con người thì phải tạo điều kiện”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành để có thế sửa đổi bổ sung theo hướng cắt giảm tối đa các mặt hàng không cần thiết phải kiểm tra trước khi thông quan.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: Giao các đồng chí phải cắt giảm 50% là chỉ tiêu chung của cả nước. Quan điểm của tổ kiểm tra phải mạch lạc chỗ này, không phải cắt lấy được. Có những thứ phải cương quyết, phải tiền kiểm chứ không thể hậu kiểm. Liên quan đến quốc phòng, an ninh, sức khoẻ cộng đồng hay chuyện bảo vệ nền tảng văn hoá, đạo đức. Thả gà ra lùa là không được…

“Chúng ta phải quán triệt nguyên tắc: Tạo thuận lợi thương mại nhưng phải đi đôi với chống gian lận thương mại. Không phải cứ đếm đầu số để mà cắt. Các đơn vị liên quan phải rà lại xem trong những thủ tục đã cắt thì có tạo ra sơ hở gì không. Cần dè chừng chuyện vận động cắt những thứ không đáng cắt để phục vụ lợi ích nhóm nào đó”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu.

Bộ GTVT cắt thật, giảm thật, tạo thuận lợi thực sự cho doanh nghiệp

Trân trọng cảm ơn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ý kiến góp ý của các bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ GTVT luôn ghi nhận đồng thời thực hiện ngay và đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ nói chung, của đồng chí Phó Thủ tướng nói riêng cũng như ý kiến của các bộ, ngành, dù là ý kiến phản biện để thay đổi, chỉnh sửa cho phù hợp.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ ghi nhận từng ý kiến góp ý của lĩnh vực mình phụ trách.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Bộ GTVT xem việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và công tác kiểm tra chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

“Phải luôn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối doanh nghiệp với nhà quản lý. Khâu nào, nhiệm vụ nào có thể tự động hoá, tin học hoá được thì phải làm ngay, áp dụng triệt để. Phải coi đây là các nhiệm vụ, công tác thường xuyên của Ngành mới có thể thực hiện hoạt động theo 4.0 như Chính phủ chỉ đạo…”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp của Ngành hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính trong công tác kiểm tra chuyên ngành của Bộ GTVT, Bộ trưởng yêu cầu trách nhiệm cắt giảm thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan thuộc bộ.

“Với Bộ GTVT cắt là cắt, giảm là giảm thực sự chứ không cắt chỗ này phình chỗ khác hoặc chỉ nhập điều này khoản nọ vào nhau mà thực tế không giảm thủ tục. Nếu đâu đó có vấn đề này xảy ra, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị, các doanh nghiệp liên quan phản hồi ngay lập tức để lãnh đạo Bộ xử lý nghiêm các cơ quan thuộc bộ”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Bộ GTVT là bộ đầu tiên tham gia NSW

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, ngay từ tháng 11/2014, Bộ GTVT là bộ đầu tiên tham gia NSW theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn thí điểm (2014-2017), Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành cung cấp 12 thủ tục hành chính kết nối NSW.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng cho biết thêm, thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT tiếp tục rà soát và đăng ký triển khai các thủ tục hành chính mới trong giai đoạn 2018-2020 với Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban 1899). Theo đó, có tổng cộng 87 thủ tục hành chính tham gia, trong đó 12 thủ tục đã triển khai trong giai đoạn thí điểm và 75 thủ tục triển khai mới trong giai đoạn 2018-2020.

“Theo dữ liệu đăng ký kết nối của các bộ, ngành, Bộ GTVT là đơn vị có số lượng thủ tục kết nối nhiều nhất. Điều này đặt ra một khối lượng công việc rất lớn cho các đơn vị chuyên môn của Bộ, cũng như các cơ quan phối hợp. Để triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ GTVT đã có lộ trình chi tiết và kế hoạch tổ chức thực hiện một cách quyết liệt”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật khẳng định.

Cũng theo cơ quan tham mưu về lĩnh vực này, trong giai đoạn triển khai thí điểm (theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg), Bộ GTVT bắt đầu thực hiện với 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hàng hải (từ tháng 11/2014) tại khu vực cảng biển Hải Phòng và TPHCM. Từ tháng 5/2015, bổ sung thêm 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hàng hải và triển khai mở rộng tại 9/25 Cảng vụ Hàng hải. Từ tháng 12/2015 Bộ GTVT triển khai 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng kiểm và 2 thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thuỷ nội địa. Gần 3 năm triển khai và mở rộng NSW, lĩnh vực của Bộ thu hút 8.834 doanh nghiệp, với 275.099 hồ sơ, trong đó 253.726 hồ sơ được giải quyết (đạt tỷ lệ 92,23%).

Triển khai đồng bộ hàng loạt nhiệm vụ

Bước vào thời kỳ triển khai chính thức, đồng loạt các thủ tục hành chính (theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg), Bộ GTVT tiếp tục tích cực phối hợp với Cơ quan Thường trực và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ hàng loạt nhiệm vụ. Đến ngày 30/9/2018, các đơn vị của Bộ GTVT đã phối hợp với Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế) xây dựng và ký thống nhất toàn bộ 75 bộ quy trình nghiệp vụ; bộ chỉ tiêu thông tin và phương thức trao đổi dữ liệu; xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai đối với 75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia NSW giai đoạn 2018– 2020.

Cụ thể, lĩnh vực Hàng hải có 5 thủ tục, từ ngày 1/7/2018 triển khai chính thức tại 13/25 Cảng vụ. Tiếp đó, ngày 25/7/2018 triển khai mở rộng (cả 5 thủ tục giai đoạn thí điểm) cho toàn bộ 25/25 Cảng vụ. Đến ngày 9/11/2018, có 36.709 hồ sơ thực hiện, cấp 33.449 giấy phép điện tử. Bộ GTVT đánh giá, cùng với lĩnh vực Đăng kiểm, lĩnh vực Hàng hải đã cung cấp đầy đủ các thủ tục và tham gia toàn diện vào NSW.

Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa có 4 thủ tục, đã hoàn thành và triển khai 2 thủ tục hành chính cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thuỷ nội địa. Từ ngày 25/7/2018 triển khai chính thức tại các Cảng thuỷ nội địa khu vực Long An. Ngày 5/10/2018 triển khai mở rộng tại Cảng thuỷ nội địa Long Bình (TPHCM), đến nay có 93 hồ sơ thực hiện. Mới đây, Bộ đã hoàn thành và triển khai chính thức 2 thủ tục cho phương tiện thủy nội địa Việt Nam và Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thủy nội địa khu vực An Giang, Long An, TPHCM (từ ngày 8/11/2018).

Lĩnh vực Đường bộ có nhiều thủ tục tham gia NSW nhất với 65 thủ tục. Từ ngày 1/7/2018, Bộ GTVT đã hoàn thành và triển khai thí điểm 44 thủ tục tại Tổng cục Đường bộ và 12 Sở GTVT. Đến ngày 10/10/2018 có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm, nộp127 hồ sơ. Từ 1/11/2018, Bộ triển khai chính thức 60 thủ tục tại Tổng cục Đường bộ và 63 Sở GTVT cho tất cả đối tượng sử dụng. 5 thủ tục còn lại liên quan đến gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện nước ngoài Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 này.

Theo Bộ GTVT, Đường bộ là lĩnh vực có số lượng thủ tục lớn, dự kiến có số lượng hồ sơ, doanh nghiệp tham gia nhiều, vì vậy, thời gian qua, Tổng cục Đường bộ đã nỗ lực xây dựng, thống nhất quy trình nghiệp vụ giải quyết các thủ tục hành chính qua NSW, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đối với lĩnh vực Hàng không, Bộ GTVT đã triển khai sử dụng chính thức kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia và phần mềm nghiệp vụ của Cục Hàng không.

Như vậy, đến ngày 10/11/2018, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng và chính thức kết nối 70 thủ tục hành chính vào NSW. Đây là đơn vị có số lượng thủ tục tham gia kết nối nhiều nhất đến thời điểm hiện tại, chiếm gần 54% tổng số thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia NSW trong cùng thời điểm (70/130 thủ tục). Nếu hoàn thành 5 thủ tục còn lại trong lĩnh vực Đường bộ trong tháng 11/2018, Bộ GTVT sẽ là đơn vị đầu tiên trong các bộ, ngành hoàn thành kết nối NSW.

Hoàn thành xây dựng và cung cấp 100% thủ tục đã đăng ký tham gia NSW

Xác định là đơn vị có số lượng thủ tục nhiều nhất cung cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì vậy, lãnh đạo Bộ GTVT luôn có sự chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung công việc liên quan. Đồng thời, Bộ thường xuyên phối hợp với Cơ quan Thường trực và các bộ, ngành liên quan hoàn thành xây dựng và cung cấp 100% thủ tục đã đăng ký tham gia NSW.

Mặt khác, dù số lượng thủ tục nhiều, song hệ thống CNTT của Bộ GTVT được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng công nghệ, không thực hiện đầu tư riêng lẻ tại các cục, tổng cục, vì vậy đẩy nhanh được tiến độ xây dựng phần mềm, dễ dàng trong thay đổi, nâng cấp theo yêu cầu kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thông qua kết quả hồ sơ thực hiện NSW như đề cập ở trên và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy các thủ tục hành chính của Bộ GTVT cung cấp qua NSW được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và tích cực tham gia. Nhiều thủ tục sau khi đưa vào sử dụng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng nhanh như nhóm thủ tục lĩnh vực Đăng kiểm từ khi đưa vào sử dụng (tháng 10/2015) đến nay 100% hồ sơ được doanh nghiệp nộp thực tuyến, không còn hồ sơ giấy; nhóm thủ tục Hàng hải tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến duy trì ở mức 90%...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan thuộc Bộ GTVT cũng phát biểu nhiều ý kiến đóng góp vào nhiệm vụ của Bộ GTVT cũng như những khó khăn, vướng mắc của lĩnh vực mình phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa Asean và công tác kiểm tra chuyên ngành của Bộ GTVT.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT Phạm Duy Ninh cho biết, hệ thống công nghệ thông tin của Bộ GTVT được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng công nghệ, không thực hiện đầu tư riêng lẻ tại các Cục, Tổng cục. Vì vậy đẩy nhanh được tiến độ xây dựng phần mềm, dễ dàng trong thay đổi, nâng cấp theo yêu cầu của Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngày 7/11/2018, Bộ GTVT ban hành Quyết định 2413/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Một mục tiêu quan trọng được Bộ đặt ra là, năm 2018, hoàn thành triển 100% thủ tục hành chính liên quan đến quản lý hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đã đăng ký triển khai thông NSW.

 

Nguồn: mt.gov.vn

Bài viết liên quan
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 1.208
Hôm qua : 1.740
Tháng 12 : 23.389
Năm 2019 : 465.691