Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Thông tư không áp dụng cho hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) dự án đầu tư theo hình thức PPP bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư này. Ngoài ra, báo cáo NCKT phải bao gồm các nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với dự án có cấu phần xây dựng, báo cáo NCKT phải bao gồm thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực: Đường bộ; Đường sắt; Đường thuỷ nội địa; Hàng hải và Hàng không.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2019 và thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đồi, bổ sung, thay thế mới.

Chi tiết nội dung Thông tư: xem tại đây.

Nguồn: Bộ GTVT
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 475
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.656
Năm 2020 : 173.876