Câu chuyện về một con đường

Nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Ngành GTVT (28.8.1945 – 28.8.2021), chúng tôi xin trân trọng  giới thiệu bài viết " Câu chuyện về một con đường" của bà Nguyễn Thị Thơm, giáo viên trường Cán bộ Giao thông vận tải.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô. Người căn dặn: "Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện... tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi' (16-11-1959).

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Người là một trong những số ‘ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống” Người là sự kết tinh những gì tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam của thế giới và nhân loại: “Trong con người Hồ Chí Minh có phẩm chất của Thánh, có tâm của Phật, có trí tuệ của Mác - Lênin, có đầu óc thiết thực của Tôn Trung Sơn, lại có cả tâm hồn của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du nữa”.Trong di sản quý báu  mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta thì tư tưởng và đạo đức cao đẹp của Người là tài sản tinh thần vô giá. Nó chính là ngọn đuốc luôn rực sáng, trường tồn để soi đường dẫn lối cho Cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong các bức thư, bài viết, bài nói chuyện… của Người. Và dặc biệt thông qua các câu chuyện được kể lại.

“Câu chuyện về một con đường” là một trong những câu chuyện  cảm động được ghi theo lời kể của đồng chí Minh Hiến in trong cuốn: “ Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành năm 2007.

Câu chuyện được kể lại như sau:

“Trong kháng chiến chống Mỹ, sau khi đi thăm nơi ăn, chốn ở của một đơn vị thông tin, trước khi ra về, Bác bảo đồng chí chỉ huy tập trung bộ đội lại.

Bác nói: Muốn làm được tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết chặt chẽ với Nhân dân địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ Nhân dân, làm cho Nhân dân tin yêu, giúp đỡ và bảo vệ quân đội. Chỉ có dựa vào Nhân dân, đoàn kết với Nhân dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng được chúng.

Bác chỉ tay ra phía đường cái hỏi:

- Thế các chú cấm con đường kia thì Nhân dân đi lại bằng đường nào?

- Thưa Bác đi vòng theo các bờ ruộng ngoài kia ạ.

Nghe đồng chí chỉ huy trả lời, Bác phê bình:

- Như vậy là không được. Các chú cấm đường để phòng kẻ gian, đảm bảo bí mật quân sự là đúng, nhưng phải đắp con đường khác cho Nhân dân đi chứ. Có như vậy mới đúng là quân dân đoàn kết, Bác nói thế có đúng không?

Chúng tôi cùng trả lời:

- Thưa Bác, đúng ạ!

Vâng lời Bác, đơn vị đã tự phê bình trước Nhân dân và cùng Nhân dân đắp xong con đường mới sớm hơn thời gian dự định.”

Câu chuyên được kể lại một cách rất giản dị về sự quan tâm, tình yêu thương của người giành cho Nhân dân. Khi quyết định bất cứ việc gì, Người cũng đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Năm 1946, trả lời các nhà báo, Người đã chia sẻ: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”

Khi biết Nhân dân không có đường lớn, thuận lợi để đi mà phải đi vòng qua các bờ ruộng, Người đã nghiêm khắc phê bình đồng chí chỉ huy đơn vị thông tin: “Như vậy là không được. Các chú cấm đường để phòng kẻ gian, đảm bảo bí mật quân sự là đúng, nhưng phải đắp con đường khác cho Nhân dân đi chứ.”  “Vâng lời Bác, đơn vị đã tự phê bình trước Nhân dân và cùng Nhân dân đắp xong con đường mới sớm hơn thời gian dự định”. Hình ảnh con đường mới được hoàn thành sớm hơn dự định để dân đi lại thuận lợi không chỉ thể hiện sự “ tận trung với nước, tận hiếu với dân, tận hiến cho nhân loại” mà còn lấp lảnh tư tưởng của Người giành cho sự phát triển của ngành giao thông vận tải Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu lập nước, ngày 28/8/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo khai sinh ngành Công chính và Giao thông do ông Đào Trọng Kim làm Bộ trưởng. Tiếp sau, Người ký rất nhiều các sắc lệnh liên quan tới ngành giao thông công chính. Đặc biệt là sắc lệnh số 50 ngày 13/4/1946 qui định về: Tổ chức Bộ Giao thông công chính. Suốt 24 năm nắm quyền với cương vị cao nhất: Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng nhưng Người vẫn giành thời gian đến thăm các đơn vị, các công trình giao thông. Còn nếu như không trực tiếp đến cơ sở đươc thì Người viết thư khen, động viên, thăm hỏi tập thể, cá nhân. Trong thư gửi các đồng chí Trung bộ viết năm 1947, Người khẳng định vai trò quan trọng của giao thông vận tải:  

“…Giao thông là mạch máu của mọi việc, giao thông tắc thì việc gì cũng khó, giao thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng…”

Lấy bút danh là C.B, bài viết của Người đăng báo Nhân dân từ ngày 21/6 đến 25/6/1953 tiếp tục  khẳng định giao thông vận tải phát triển sẽ phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, đưa Đảng gần với dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc “ Cầu đường là mạch máu của một nước.

Cầu đường tốt thì lợi cho kinh tế: hàng hóa dễ lưu thông, sinh hoạt đỡ đắt đỏ, Nhân dân khỏi thiếu thốn.

Cầu đường tốt thì lợi cho quân sự: bộ đội ta vận chuyển nhanh, đánh thắng nhiều.

Cầu đường tốt thì lợi cho chính trị: ý nguyện và tình hình của Nhân dân nhanh chóng lên đến Đảng và Chính phủ, chính sách và chỉ thị của Đảng và Chính phủ mau chóng thông đến Nhân dân.

 Nói tóm lại, cầu đường tốt thì mọi việc dễ dàng và thuận lợi hơn.”

Để giao thông vận tải phát huy được lợi thế, sức mạnh của mình Người đã vạch ra các phương hướng cụ thể, chi tiết cho sự phát triển là phải biết dựa vào sức mình, phát huy sức mạnh của Nhân dân   “Vì vậy, làm cầu đường cũng như một chiến dịch. Người làm cầu đường cũng như chiến sĩ. Cho nên:

Lãnh đạo về chính trị và kỷ luật phải vững chắc.

Tổ chức từ xã đến nông trường phải chặt chẽ.

Kế hoạch phải tỉ mỉ và  đầy đủ, để tránh lãng phí dân công, vật liệu và ngày giờ.

Tư tưởng phải thông suốt từ cấp lãnh đạo đến anh chị em dân công.

Tác phong phải dân chủ, dựa vào lực lượng quần chúng, học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng.

Cán bộ phải làm gương mẫu, đi sát với quần chúng, việc tuyên truyền,cổ động, đôn đốc, kiểm tra thưởng phạt phải đúng mức…”

Tại Đại hội thi đua đảm bảo giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngày 24/3/1966, Người tiếp tục khẳng định; “...Giao thông vận tải cũng là giao thông vận tải của Nhân dân. Nghĩa là ngành củả các cô, các chú từ Bộ trỏ xuống về chuyên môn muốn làm cho tốt, kết hợp với Nhân dân thì phải dựa vào Nhân dân. Nơi nào làm công tác chính trị tốt, kết hợp với Nhân dân tốt thì giao thông vận tải tốt hơn, Bác có theo dõi về giao thông vận tải, chỗ nào các cô các chú với Nhân dân tốt, thì Nhân dân sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ. Vì vậy giao thông ở chặng đường ấy tốt, vùng ấy tốt.”     

Và Người cũng chỉ ra giao thông vận tải phải thông suốt, an toàn, liên tục: “Nhiệm vụ của các cô , các chú bên giao thông vận tải rất quan trọng, phải làm cho tốt, cho kỳ được… Giao thông vận tải có nhiều ngành. Có ngành thủy, ngành bộ, có xe, có cầu, có phà… Các cô, các chú phải ra sức thi đua với nhau.Thi đua làm giao thông: một là thông suốt, hai là an toàn, ba là liên tục. Phải nhằm vào ba cái đó mà thi đua.” .

Để động viên, khích lệ , biểu dương những thành tích  của ngành giao thông vận tải  đạt đươc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký rất nhiều sắc lệnh tặng thưởng huân chương cho các tập thể, cá nhân đồng thời Người cũng tặng rất nhiều huy hiệu cho cán bộ, công nhân ngành giao thông vận tải.

Câu chuyện xúc động đã khép lại khi con đường mới được mở cho dân  đi. Con đường mới thênh thang rộng lớn được hoàn thành từ tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thấm thoát đã 76 năm, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngành Giao thông vận tải đã lớn lên cùng đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, ngành Giao thông vận tải đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đạị hóa, Chúng ta hãy vững tin rằng, dưới sự lánh đạo sáng suốt của Đảng, kết hợp với sức mạnh của Nhân dân và luôn được “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giao thông nhất định thành công.

Tác giả: Thạc sỹ Nguyễn Thị Thơm, Trường Cán Bộ Quản Lý Giao Thông Vận Tải
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 6.544
Hôm qua : 8.255
Tháng 09 : 128.940
Năm 2022 : 1.264.694