Công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Tổng cục ĐBVN vừa thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện các Quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Số 5683/QĐ-TCĐBVN ngày 15/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; số 6325/QĐ-TCĐBVN ngày 29/12/2021 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2021; số 1369/QĐTCĐBVN ngày 04/3/2022 về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; số 2209/QĐ-TCĐBVN ngày 06/5/2022 về việc thành lập Ban chấm phúc khảo, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thi vòng 2, chấm thi, nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh. Sau khi chấm phúc khảo bài thi, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo kết quả bài thi phúc khảo của thí sinh.

Chi tiết xem thông báo và kết quả phúc khảo xem tại đây.

Tác giả: Đức Mạnh
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 6.372
Hôm qua : 8.255
Tháng 09 : 128.768
Năm 2022 : 1.264.522