Cục Quản lý xây dựng đường bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12/5, Cục Quản lý xây dựng đường bộ ( QLXDĐB) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí Thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại Hội, đồng chí Vũ Hải Tùng, Phó Bí thư, Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ cho biết: trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Quản lý xây dựng đường bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN thực hiện quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và một số dự án bảo trì đường bộ do Tổng cục ĐBVN quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN về tổ chức và tư tưởng chính trị; trong toàn Đảng bộ Cục luôn ổn định, đoàn kết; Cục QLXDĐB luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục QLXDĐB đã chỉ đạo các đơn vị triển khai hoàn thành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, mục tiêu do Tổng cục ĐBVN giao.

Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN trong công tác xây dựng và góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu tham gia ý kiến của hơn 70 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả các quy định liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng chất lượng công trình giao thông đường bộ.

Đồng thời tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN trình Bộ GTVT phê duyệt và công bố áp dụng 53 mã định mức, bao gồm: 11 mã định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án Tín dụng ngành GTVT và 42 mã định mức thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. 

Trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Từ năm 2015-2019, Cục Quản lý xây dựng đường bộ đã theo dõi khoảng 250 dự án, công trình với số vốn giải ngân là 14.095 tỷ đồng. Trong đó: ốn ODA: Giải ngân 7.314 tỷ đồng; Vốn TPCP: Giải ngân 2.066 tỷ đồng; Vốn NSNN: Giải ngân 2.228 tỷ đồng; Vốn Bảo trì: Giải ngân 2.487 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Trung Sỹ, Bí Thư, Cục trưởng Cục QLXD đường bộ báo cáo tại Đại hội.

Hiện nay, Cục QLXDĐB đang quản lý 123 dự án, gồm: 2 dự án sử dụng nguồn vốn ODA, 116 dự án sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì (dự án đã được bố trí vốn), 2 dự án sử dụng nguồn vốn TPCP và 3 dự án sử dụng nguồn vốn NSNN. Việc triển khai thực hiện các dự án, Cục QLXDĐB luôn thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý chất lượng, nhiều dự án trọng điểm triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

Trong giai đoạn 2015-2020, 2 dự án chính do Cục theo dõi là 2 dự án vốn vay Ngân hàng thế giới: Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) và Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Các Dự án được thực hiện cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu; các tuyến đường sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh kế xã hội khu vực tuyến đi qua; công tác bảo trì theo hợp đồng PBC đã góp phần duy trì điều kiện khai thác tốt của các tuyến đường, kéo dài tuổi thọ công trình, đồng thời làm cơ sở để hoàn thiện các quy chế về quản lý và các khung pháp lý liên quan để mở rộng thực hiện PBC trong bảo trì hệ thống quốc lộ; công tác thu thập dữ liệu đang được khẩn trương thực hiện để sớm đưa vào sử dụng phân tích số liệu đường bộ và lập kế hoạch quản lý bảo trì đường bộ Việt Nam đảm bảo hiệu quả bền vững. Giải pháp thiết kế của một số hạng mục đã được phổ biến, áp dụng đại trà trong công tác bảo trì đường bộ (rãnh dọc, đinh tiêu phản quang, sử dụng thiết bị cào bóc để vá sửa đường)….

Dự án LRAMP nằm trong tổng thể chung của Chương trình xây dựng cầu dân sinh, xây dựng tối thiểu 2.174 cầu; với Tổng mức đầu tư 9.203 tỷ đồng, trong đó vốn vay của WB là 385 triệu USD. Dự án thực hiện trong 5 năm (từ năm 2017), đến nay, đã cơ bản hoàn thành thực hiện năm thứ ba, đáp ứng giải ngân 100% kế hoạch vốn cho hợp phần Cầu và tư vấn chung; Khởi công hơn 2.000 cầu, hoàn thành khoảng 1.800 cầu; vượt tiến độ so với kế hoạch của Hiệp định. 

Bên cạnh các dự án xây dựng cơ bản, Cục QLXDĐB cũng đã thực hiện các dự án bảo trì đường bộ giao cho các Ban QLDA quản lý. Trong đó có một số dự án có quy mô rộng đem lại hiệu quả rõ rệt cho công tác bảo trì đường bộ như dự án gia cường cầu để đồng bộ hóa tải trọng các cầu trên tuyến đã bỏ biển hạn chế tải trọng của 130/199 cầu, dự án sửa chữa rãnh thoát nước cấp bách đã gia cố, sửa chữa 538,254 km rãnh trên 45 tuyến quốc lộ, dự án xây dựng tôn hộ lan đã bổ sung 498 km tôn hộ lan.

Công tác đấu thầu là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng cơ bản, do vậy Cục QLXDĐB luôn chú trọng thực hiện tốt công tác này từ khâu xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu đến việc xử lý tình huống và kiến nghị trong đấu thầu. Đồng thời phối hợp tốt với các Ban QLDA giải quyết các công việc, hạng mục liên quan đến lĩnh vực đấu thầu. 

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục QLXD ĐB luôn coi công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng; công tác học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Mặt khác, Đảng ủy luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn và đạo đức công vụ; cập nhật kiến thức mới, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Các cấp ủy đảng luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là việc đấu tranh với những biểu hiện nói và làm trái với Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ. Coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tăng cường đoàn kết trong Đảng. Luôn đấu tranh với những phần tử suy thoái về tư tưởng chính trị ngay từ chi bộ.

Đảng ủy Cục đã ban hành và kiên quyết thực hiện những Chương trình hành động, Kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, qua đó tăng cường nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên trong đảng bộ; giữ vững kỷ cương, đảm bảo tính nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo tức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Cục cũng đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thực hiện trong toàn Đảng bộ. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức. 

Đảng ủy Cục, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Cấp uỷ các cấp chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tại Đảng bộ Cục còn tồn tại một số hạn chế. Các kết quả đạt được chưa toàn diện, sâu sắc và chưa đồng bộ. Thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ và cán bộ, đảng viên tiến hành còn hình thức. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số chi bộ kết quả chưa rõ nét.Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn mang tính hình thức. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, đồng thời tích cực tham gia các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác do Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đề ra; nâng cao việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò vận động quần chúng, giữ vững tổ chức luôn trong sạch, lành mạnh. Do đó, trong nhiều năm qua, nội bộ Đảng bộ Cục luôn đoàn kết, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc triển khai công tác dân vận của Đảng bộ Cục trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức. Đồng thời xây dựng và tạo môi trường làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách hành chính; việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa công sở;... đã đạt được nhiều kết quả khả quan từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cho đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tác phong làm việc và trách nhiệm công vụ cao.

Đồng chí Vũ Hải Tùng, Phó Bí thư, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ báo cáo tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Cục sẽ tăng cường xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể. Các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vai trò tham mưu về chất lượng cho Tổng cục ĐBVN.

Đảng bộ tiếp tục kế thừa, phát triển các kết quả đạt được của việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục QLXDĐB khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Phấn đấu, Đảng bộ: hàng năm đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% các chi bộ trực thuộc đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; trong đó 20% số chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy cơ quan vận hành thông suốt, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính; xây dựng người cán bộ công chức thực sự là "công bộc" của dân, kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của cơ quan, có cơ chế để kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chống quan liêu, phiền hà. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học cho cán bộ, công chức và người lao động. Tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục QLXDĐB là hết sức nặng nề. Với sự đoàn kết và những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ quyết tâm vượt qua khó khăn, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra được đại hội thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng cục ĐBVN. Đồng chí Vũ Hải Tùng khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Cục QLXD đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả mà Cục đã đạt được trong 5 năm qua đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của Cục trong công tác quản lý chất lượng xây dựng các dự án giao thông đường bộ và một số dự án bảo trì, tiến độ giải ngân qua các dự án mà Cục phụ trách như VRAMP, LRAM,...

Trong 5 năm qua, mặc dù khối lượng công việc rất nhiều nhưng việc thẩm định chất lượng, thanh toán hàng ngàn hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, thanh tra, kiểm tra rõ rang, đầy đủ góp phần to lớn trong sự thành công chung của ngành đường bộ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đánh giá công tác xây dựng đảng, triển khai nghị quyết, chấp hành nghị quyết cấp trên Cục đã thực hiện tốt, công tác dân vận, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động luôn được quan tâm sâu sát, thể hiện vai trò của người đứng đầu đã làm rất tốt.

Vai trò, trách nhiệm cuả cục trong 5 năm tới rất nặng nề, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đang bùng nổ công nghệ thông tin, thể hiện trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Cục cần làm đúng vai trò trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, dám làm dám chịu trách nhiệm. Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu Cục tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy cơ quan vận hành thông suốt, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính; xây dựng người cán bộ công chức thực sự là  “công bộc” của dân, kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của cơ quan, có cơ chế để kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chống quan liêu, phiền hà. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học cho cán bộ, công chức và người lao động. Tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Thay mặt tập thể Đảng Bộ Cục QLXD ĐB, đồng chí Nguyễn Trung Sỹ, Bí thư, Cục trưởng Cục QLXD ĐB đã tiếp thu lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Huyện và sẽ bổ sung các ý kiến chỉ đạo vào nội dung Nghị quyết Đại hội, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra 7 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 480
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.661
Năm 2020 : 173.881