Đại hội Hội Cựu chiến binh Tổng cục ĐBVN lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều nay 15/9 tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tổng cục Đường bộ  Việt Nam long đã trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.


 

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng cục ĐBVN Đỗ Bá Hưởng, trong 5 năm qua Ban Chấp hành Hội dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục đã phối hợp với đồng chí Tổng Cục trưởng và các tổ chức chính trị xã hội triển khai có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục đồng thời quán triệt, tổ chức, vận động hội viên phát huy bản chất "Bộ đội cụ Hồ", nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước; các kết quả cụ thể:  

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng cục ĐBVN Đỗ Bá Hưởng "5 năm qua Hội Cựu chiến binh Tổng cục đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong hoạt động chính trị, góp phần hoàn thành xuất nhiệm vụ kế hoạch được giao"

 Xây dựng các văn bản QPPL và đề án: Hàng năm, Tổng cục ĐBVN đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản QPPL, quy hoạch, đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục, trong đó có các nghị định, đề án nổi bật như: Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì đường bộ; Đề án quy hoạch tổng thể kiểm soát tải trọng xe; Đề án đổi mới quản lý GPLX; Đề án đổi mới quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo ATGT…

 Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ: Triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý BTĐB; xây dựng định mức BDTX đường bộ và cơ chế đặc thù trong BTĐB; rà soát, công bố tải trọng và khổ giới hạn cầu đường; triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ KCHT và bảo đảm ATGT; tăng cường áp dụng tiến bộ KHCN mới trong bảo trì các công trình đường bộ; công tác BDTX đã chuyển từ hình thức hợp đồng đặt hàng sang hình thức đấu thầu 100% trên toàn bộ hệ thống QL; công tác sửa chữa định kỳ đã có sự chủ động, đảm bảo yêu cầu, tiết kiệm kinh phí.

 An toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống lụt bão: Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT trong tất cả các khâu, các lĩnh vực quản lý: KCHT, vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, KSTTX, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế TNGT trên toàn quốc. Chủ động rà soát, thống kê, điều chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề bất cập về tổ chức giao thông trên quốc lộ, đặc biệt là điều chỉnh tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ các dự án XDCB trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các quốc lộ; thực hiện phân luồng, phân làn, sơn kẻ mặt đường, dán phản quang đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ. Thành lập và duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh những bất cập về tổ chức giao thông và kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân..

 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công; chấp hành đúng các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức kiểm tra hiện trường ngay từ bước thẩm định chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát đảm bảo chất lượng công trình; Hoàn thành đưa vào sử dụng hàng trăm dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, trong đó có Dự án xây dựng 186 cầu treo dân sinh; triển khai dự án xây dựng cầu dân sinh và đường địa phương (Lramp) bằng nguồn vốn vay WB;

 Quản lý vận tải đường bộ và phương tiện và người lái: Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và giảm thiểu tai nạn giao thông”. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL, các quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường bộ; hệ thống các trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đang dần được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo ATGT; chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra sức khỏe người lái xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải;

Đã có nhiều đổi mới công tác quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe” và Đề án “Đổi mới giấy phép lái xe” trên phạm vi cả nước; xã hội hóa mạnh mẽ đào tạo và sát hạch lái xe; hoàn thiện, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu GPLX.

 Thiếu tướng Lê Văn Cầu, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy TCĐBVN Vũ Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổ chức cán bộ, đào tạo, cải cách hành chính và công tác khác: Hoàn thành việc triển khai thực hiện xây dựng, trình Bộ GTVT Đề án tổ chức lại Tổng cục ĐBVN thành Cục ĐBVN và Cục ĐBCTVN; tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, quy chế về phân cấp quản lý cán bộ, quản lý tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật; Triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn an ninh mạng Tổng cục ĐBVN giai đoạn 2022-2025; xây dựng TCVN Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải; Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Hoàn thành việc nâng cấp các CSDL của RAMS, PMS, VBMS, Giấy phép lái xe, Giám sát hành trình sẵn sàng chia sẻ, kết nối với Trục CSDL dùng chung LGSP Bộ GTVT.

Về kết quả xây dựng Hội, đồng chí Đỗ Bá Hưởng cho biết, trong 5 năm qua Hội Cựu chiến binh Tổng cục đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong hoạt động chính trị, góp phần hoàn thành xuất nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Trong hoạt động Hội đã phát huy được bản chất anh bộ đội cụ hồ với trách nhiệm và tinh thần quyết tâm cao tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, ổn định chính trị, phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"ở cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa tính tiên phong gương mẫu đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục.

Hội đã làm tốt công tác phát triển Hội viên, thường xuyên bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Hội. Trong công tác xây dựng và phát triển Hội luôn chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục ĐBVN và coi trọng công tác chính trị tư tưởng làm nòng cốt, thường xuyên chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho các hoạt động của Hội đặc biệt chấp hành nghiêm Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Tình hình chính trị tư tưởng của toàn Hội cơ bản ổn định, tuyệt đại đa số cán bộ Hội viên kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

 Có được kết quả trên là do Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của Lãnh đạo Tổng cục và các cơ quan hữu quan thuộc Tổng cục và đặc biệt là của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội luôn đoàn kết, trách nhiệm cao lấy tôn chỉ mục đích của Hội làm mục tiêu phấn đấu thực hiện; các Hội viên luôn giữ gìn và phát huy bản chất, “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Hội thường xuyên nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo tinh thần thiết thực, hiệu quả. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành Hội phát huy tinh thần tương thân tương ái, tính tiền phong, gương mẫu luôn đi trước mở đường của Bộ đội cụ Hồ tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các Hội viên và gia đình Hội viên gặp khó khăn.

Trong những năm qua Hội Cựu chiến binh Tổng cục được Ban Chấp hành Trung ương Hội tặng 01 Bằng khen và 08 kỷ niệm chương cho Hội viên có thành tích xuất sắc của Hội.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 -2027, Hội cựu chiến binh Tổng cục ĐBVN sẽ quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2022 của Bộ Chính trị khóa IX về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Tiếp tục phát huy tính tích cực, trách nhiệm chính trị của Hội cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Động viên Cựu chiến binh làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ,góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục vận đội Hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khát khao cống hiến, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trong tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và Hội viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cựu chiến binh Tổng cục luôn gương mẫu, tiêu biểu cho thế hệ trẻ, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống tư tưởng công thần, chống các biểu hiện suy thoái. Các cấp Hội tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị. Tích cực học tập,tu dưỡng rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực giúp Cựu chiến binh vươn với khát vọng làm giầu chính đáng và thường xuyên chăm lo, bảo vệ lợi ích của Hội viên. Tập trung hoàn thiện nội quy, quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức và xây dựng Hội Cựu chiến binh Tổng cục "Trong sạch vững mạnh".

Hội cũng đưa ra chỉ tiêu: Tích cực tuyên truyền giáo dục, vận động phấn đấu 100%  Hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, hoàn thành tốt nhiện vụ được giao trở lên; 100% Hội viên không vi phạm nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước;   Giữ vững nề nếp sinh hoạt của Hội, phấn đấu hằng năm đạt trong sạch vững mạnh; Tăng cường các hoạt động xây dựng quỹ hội giúp nhau cải thiện đời sống, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Cầu, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Trưởng ban đối ngoại Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh Tổng cục ĐBVN  đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục động viên hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết tương thân tương ái.

Với tinh thần tập trung dân chủ và nhất trí cao Hội CCB Tổng cục ĐBVN đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biển đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Tại Đại hội Hội Cực chiến binh Tổng cục đã nhận được Bằn khen thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Cựu chiến binh Tổng cục Việt Nam thuộc Hội CCB Khối 487 trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, được thành lập Quyết định số 393/QĐ-CCB ngày 01/07/2014 của Ban Chấp hành TW Hội CCB Việt Nam và được nâng lên Quyết định số 715/QĐ-CCB ngày 07/10/2015 của Ban Chấp hành TW Hội CCB Việt Nam về việc thành lập và đổi tên Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Hội Cựu chiến binh Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ban Chấp hành Hội có 07 đồng chí trong đó có Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch với tổng số là 92 hội viên trong đó: Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tổng cục là 35 hội viên và Hội có hai chi hội trực thuộc là Hội CCB Cục I có 34 hội viên; Hội CCB Cụm phà Vàm cống có 23 hội viên.

 

Một số hình ảnh tại Đại Hội

 

 

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 6.837
Hôm qua : 7.517
Tháng 09 : 136.750
Năm 2022 : 1.272.504