Đảm bảo tốt tiến độ, chất lượng hai dự án VRAMP, LRAMP

Chiều 17/12, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm rà soát tình hình triển khai thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) và Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GTVT và các UBND tỉnh, Sở GTVT địa phương liên quan đến hai dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 3 đã báo cáo tình hình thực hiện tổng thể và chi tiết các hợp phần của 02 Dự án. Về tiến độ dự án VRAMP vẫn đang thực hiện đảm bảo yêu cầu của Hiệp định. Công tác giải ngân theo các năm tài chính vẫn duy trì vượt kế hoạch. Tăng cường thể chế cho Quỹ bảo trì đường bộ Việt Nam và cho Tổng cục ĐBVN đạt hiệu quả rõ rệt. Các hỗ trợ kỹ thuật khác của dự án đều đang được triển khai. Công tác kiểm toán của dự án được thực hiện đầy đủ, kịp thời bám sát tình hình thực hiện chung của dự án.

Về Hợp phần Cầu và Hợp phần Tư vấn chung (Tổng cục ĐBVN là chủ đầu tư thực hiện) thuộc Dự án LRAMP, đến nay đã khởi công xây dựng 1.112/2.174 cầu, hoàn thành 700 cầu. Dự kiến đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành khoảng 900 cầu và trong năm 2019 khoảng 95% số cầu sẽ được khởi công, năm 2020 sẽ cơ bản toàn bộ các cầu. Hiện nay, các thủ tục tạm ứng, thanh toán với lượng vốn 2018 còn lại cơ bản đã hoàn thành. Công tác giải ngân đảm bảo theo kế hoạch. Đối với Hợp phần Đường (UBND Tỉnh là cấp quyết định đầu tư các dự án thành phần): Đã triển khai thi công khôi phục cải tạo 404 km trên phạm vi 13/14 tỉnh (trừ tỉnh Quảng Trị chưa được bố trí kế hoạch vốn), hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 125km (5/14 tỉnh, gồm: Lạng Sơn, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định). Hiện 14/14 tỉnh đã phê duyệt kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEP 2018-2020). Công tác bảo trì đường địa phương năm 2018 thực hiện vượt so với kế hoạch, vốn bảo trì đạt 614 tỷ/460 tỷ, số km được bảo trì thường xuyên đạt 37.241/35.700 km so với dự kiến theo Hiệp định.

 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và đoàn công tác WB đánh giá tổng thể
hai dự án đã được triển khai tích cực, hiện đang được thực hiện tốt, đạt tiến độ, tiêu chí đề ra

 

Đánh giá cao vai trò chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 3 quản lý sâu sát, kịp thời xử lý tốt đối với các dự án, Đoàn công tác WB nhận định, tổng thể dự án VRAMP tiếp tục tiến triển tốt, theo đúng hướng để đạt các mục tiêu phát triển. Dự án đã đạt hoặc vượt qua nhiều mục tiêu đề ra trong khung kết quả dự án. Tất cả các hợp đồng tư vấn và xây lắp dự kiến hoặc đã hoàn tất hoặc đang được thực hiện tốt. Công tác xây lắp đã được thực hiện với chất lượng thỏa mãn.

Dự án LRAMP cũng đã được triển khai tích cực, qua việc thực hiện trong hai năm 2017-2018 là đáp ứng các yêu cầu chung của dự án về các mặt tiến độ thực hiện, giải ngân, quản lý đấu thầu, tài chính, môi trường - xã hội.

Cảm ơn những đánh giá của các chuyên gia WB về 2 dự án, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa những công việc của 2 dự án này. Thứ trưởng lưu ý vấn đề tư vấn, mô hình quản lý, tổ chức điều hành, hiệu quả quản lý và khai thác, hết sức thận trọng về các thủ tục pháp lý, quản lý đầu tư và chất lượng dự án.

Bên cạnh đó Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, nghiên cứu có kế hoạch cụ thể để sử dụng nguồn vốn dư và những phần hiện nay chưa triển khai, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn dư của dự án VRAMP; Nắm chắc tiến độ, báo cáo Tổng cục ĐBVN kịp thời tháo gỡ khó khăn về công tác giải ngân, lập kế hoạch vốn của một số tỉnh, đảm bảo các tỉnh đạt được tiến độ chung của dự án; làm việc với WB để sớm thống nhất về mô hình quản lý đường địa phương. Thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các tiêu chí của dự án. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao công tác bảo trì đường địa phương thực hiện, được các tỉnh quan tâm và đề nghị cần phải nhân rộng mô hình bảo trì tốt của Nghệ An tới các địa phương khác...

Nguồn: mt.gov.vn

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 481
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.662
Năm 2020 : 173.882