Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch quản lý, bảo trì năm 2021

Tính đến 15/6, toàn hệ thống giải ngân đạt 3515,4 tỷ đồng bằng 35% dự toán chi được giao. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 30% , khối lượng thực hiện đã đủ thủ tục để nghiệm thu A-B đạt 20%.

Hạt quản lý đường bộ Tĩnh Gia xử lý đẩy trồi mặt cầu Sông Lý Km344+114, QL.1. Ảnh minh họa.
 
 

Năm 2021, kế hoạch bảo trì đã cho các công việc, danh mục có tổng kinh phí cần thiết thực hiện là 11.760,98 tỷ đồng. Hiện nay Tổng cục ĐBVN đang tiếp tục trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì với kinh phí 1.976,45 tỷ đồng  để sửa chữa QL.1, đường Hồ Chí Minh, một số công việc đột xuất khác đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương.
 
Việc xây dựng kế hoạch bảo trì 2022 đã được thực hiện tại từng đơn vị cho từng tuyến đường và được Tổng cục ĐBVN xây dựng kế hoạch cả hệ thống quốc lộ và trình Bộ GTVT, với các số liệu chính gồm: Kế hoạch bảo trì theo nhu cầu cần 25.705,7 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế, danh mục đề nghị ưu tiên 1 để sửa chữa năm 2022 có tổng mức kinh phí là 7.547,66 tỷ đồng – tương đương như dự toán chi cho các dự án sửa chữa 2021. Trong đó có các đầu việc để: Xử lý 242 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; sửa chữa 135 cầu yếu, cầu có hư hỏng, xuống cấp; gia cố 246km quốc lộ từ 3,5m lên 5,5m để các phương tiện giao thông có thể tránh, vượt nhau; thảm bê tông nhựa 401 km đường đang là láng nhựa (trong đó có nhiều tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long), áp dụng công nghệ tái sinh nguội và công nghệ khác tại các dự án với tổng giá trị khoảng 1115,3 tỷ đồng.
 
Hiện nay, Tổng cục ĐBVN đang tiếp tục hoàn thiện CSDL quản lý tình trạng mặt đường (PMS), cơ sở dữ liệu cầu trên các quốc lộ (VBMS), đồng thời triển khai từng bước việc ứng dụng phần mềm lập kế hoạch bảo trì.
 
Tổng cục ĐBVN đã phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT, Viện Chiến lược PTGTVT để xây dựng các đề án liên quan đến khai thác quốc lộ (đề án thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư và các đề án khác).
 
Cùng với đó, tiến hành kiểm tra, theo dõi, đôn đốc để các Cục QLĐB, Sở GTVT, Nhà đầu tư BOT triển khai công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống quốc lộ, đường cao tốc; đồng thời đã phối hợp với các địa phương, các cơ quan khác tiến hành kiểm tra, xử lý các vấn đề vướng mắc trong quản lý bảo trì đường bộ; xử lý vi phạm hành lang ATĐB (điển hình là đóng các điểm mở trái phép trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai). Đồng thời đã hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp các nhiệm vụ quản lý đường bộ. Do đó, hệ thống quốc lộ, đường cao tốc của Trung ương quản lý trong 6 tháng qua cơ bản an toàn, thông suốt, phục vụ tốt Đại hội XIII, công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Mặt khác đã triển khai có hiệu quả việc đánh giá, thu thập cơ sở dữ liệu quản lý cầu, đường và đã tiến hành công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn đường bộ 2021; đang tiến hành rà soát để công bố loại đường phục vụ tính giá cước vận tải; phối hợp với các địa phương tiếp tục xây dựng báo cáo tổng kết công tác phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết 26 của BCH Trung ương Đảng, Khóa X.
 
Tổng rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, đề xuất ưu tiên các điểm cần xử lý ngay, các điểm cần thực hiện trong KHBT 2022, thực hiện trong vòng 5 năm tới, và triển khai tới các đơn vị nhiều nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT.
 
Công tác quản lý, bảo dưỡng và vận hành khai thác đã được các Cục QLĐB, Sở GTVT tổ chức lập, duyệt và hoàn thành đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng với thời hạn hợp đồng 3 năm (đến hết 31/3/2024) với tiêu chí nghiệm thu theo chất lượng theo các quy định của nhà nước. Đến hết ngày 30/6/2021 đạt 50% khối lượng cả năm 2021. Tuy nhiên nghiệm thu và giải ngân quý I và II đạt 25% năm 2021. Dự kiến đến 20/7/2021, các đơn vị sẽ hoàn thiện thủ tục nghiệm thu khối lượng thực hiện cả quý II và giải ngân xong 50% khối lượng thực hiện và dự toán cả năm.
 

Thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên trên QL45. Ảnh minh họa
 
 

Đối với việc thực hiện các dự án sửa chữa, toàn bộ (100%) các dự án sửa chữa có trong kế hoạch bảo trì 2021 và đã được giao vốn, đến 15/5/2021 đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và đã hoàn thành đấu thầu qua mạng. Một số dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu từ giữa tháng 4 năm 2021. Hiện nay các đơn vị đang tích cực triển khai thi công.  Ngoài ra có một số dự án mới bổ sung kế hoạch bảo trì, mới giao kế hoạch chi bổ sung đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác lập, thẩm định, duyệt dự án và đấu thầu xong (trong đó có QL.63 tỉnh Cà Mau). Một số dự án mới giao thì đang tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại để triển khai tiếp.
 
Đối với công tác sửa chữa đột xuất trong phần kế hoạch chi, chủ yếu là để thanh toán các nhiệm vụ sửa chữa khắc phục thiên tai bão lũ năm 2020 và một số dự án SCĐX khác đã thực hiện. Ngoài việc hoàn thành các thủ tục để thanh toán cho nhiệm vụ cho 2020. Sáu tháng đầu năm 2021, Tổng cục ĐBVN tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công việc khác, gồm: Đã tổ chức triển khai Hội nghị công tác phòng chống thiên tai, lụt bão 2021; thành lập ban chỉ đạo tại các cấp, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tại tại tất cả các đơn vị; tổ chức mua sắm vật tư dự phòng theo kế hoạch. Đã triển khai khắc phục 100% các sự cố do thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông trên toàn bộ hệ thống quốc lộ; tổ chức thi công xóa 51 điểm đen và tiềm ẩn mất an toàn giao với các giải pháp bền vững, tiết kiệm và hiệu quả.
 
Tổ chức thực hiện kiểm định theo các danh mục được giao, tiếp tục thực hiện quan trắc cầu theo quy định. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra theo quy định về kiểm tra quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP, TT 37/2018/TT-BGTVT, TCCS 07:2013/TCĐBVN và các quy định hiện hành. 
 
Công tác đấu thầu qua mạng đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên toàn hệ thống quốc lộ, cao tốc sử dụng vốn nhà nước đã hoàn thành để thực hiện hợp đồng 36 tháng, kể từ 01/4/2021- 31/3/2024.
 
Toàn bộ các dự án đã có kế hoạch chi đã hoàn thành đấu thầu qua mạng và đang tích cực triển khai thi công, nhiều dự án sửa chữa đột xuất, sửa chữa điểm đen đã và đang triển khai thi công rất tích cực. Kết quả nhiều đoạn đường hư hỏng, xuống cấp đã được sửa chữa, nhiều công trình cầu đã và đang tiếp tục được sửa chữa, gia cường. Riêng về ATGT đến 30/6/2021 đã xóa 51 điểm đen và điểm tiềm ẩn mất ATGT, sơn kẻ 119.000 mét trên mặt đường, thay 1190 biển báo, sửa và bổ sung 75.000 m hộ lan.
 
Tính đến 15/6/2021, toàn hệ thống giải ngân đạt 3515,4 tỷ đồng bằng 35% dự toán chi được giao. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 30% (riêng công tác bảo dưỡng thường xuyên đạt 50%), khối lượng thực hiện đã đủ thủ tục để nghiệm thu A-B đạt 20%. Khối lượng thực hiện và khối lượng nghiệm thu A-B chưa cao là do quý I còn đấu thầu, việc triển khai thi công chủ yếu từ quý II, mặt khác các đơn vị chưa hoàn thành thủ tục thí nghiệm và thủ tục nghiệm thu. Trong thời gian tới các đơn vị hoàn thành các thủ tục thì tỷ lệ thực hiện sẽ cao hơn.
 
Công tác thực hiện quản lý bảo trì tại các dự án BOT và công tác bảo trì của VEC được quan tâm chỉ đạo sát sao. 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục ĐBVN đã có các văn bản hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai công tác bảo trì theo quy định của Nghị của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công XD và bảo trì công trình XD và các Thông tư của Bộ GTVT, Bộ XD. Đồng thời đã giao các Cục QLĐB tiến hành kiểm tra, nhắc nhở đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện công tác bảo trì. Tại một số dự án việc bảo trì còn chậm, gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đã bị cảnh cáo xử lý. 
 

Thi công thảm thử lớp BTN công trình xử lý điểm đen Km46+100 - Km47+200, QL45. Ảnh minh họa
 
 

Bên cạnh đó, Tổng cục ĐBVN và các Cục QLĐB cũng đã tiến hành chỉ đạo các nhà đầu tư rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định mới vào quy trình bảo trì đã ban hành; tổ chức kiểm tra xác nhận chi phí quản lý, vận hành khai thác, tổ chức thu phí và kinh phí bảo trì tại các dự án BOT đang khai thác. 
 
Đối với các dự án BOT đã dừng thu phí do đã thu đủ theo phương án tài chính, sau khi có báo cáo của Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ tài chính nghiên cứu trả lời. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ KHĐT và hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu ý kiến của các Bộ để trả lời Bộ GTVT. Trong thời gian Bộ Tài chính chưa trả lời, các Cục QLĐB đang phối hợp với các nhà đầu tư để thực hiện các công việc bảo trì tại các dự án này.
 
Đối với các tuyến đường cao tốc của VEC, theo quy định hiện nay thẩm quyền quyết định vốn, kế hoạch bảo trì các tuyến cao tốc của VEC do UBQL vốn NN tại doanh nghiệp và HĐQT của VEC thực hiện. Tuy nhiên với trách nhiệm quản lý nhà nước, Tổng cục ĐBVN đã phối hợp với VEC và UBND tỉnh Yên Bái và các địa phương tiến hành rà soát xử lý các điểm đấu nối vào ra cao tốc không đúng quy định, góp phần bảo đảm trật tự ATGT; Cục CSGT cũng đã tăng cường xử lý xe vi phạm dừng đỗ trái phép trênc ác tuyến cao tốc. Đối với công tác bảo trì, các đề nghị của VEC, Tổng cục ĐBVN đã hướng dẫn, phối hợp thực hiện; đồng thời đã có chỉ đạo về phương án sửa chữa tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai để VEC thực hiện. 
 
Công tác quản lý bảo trì đường giao thông nông thôn thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Để thực hiện tốt công tác này, nhằm bảo đảm ATGT, Tổng cục ĐBVN đã có các văn bản đôn đốc, nhắc nhở các địa phương triển khai công tác quản lý, bảo trì đường GTNT đúng quy định. 
 
Để phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, hiện nay Tổng cục ĐBVN đang có văn bản yêu cầu các địa phương tiến hành tổng kết công tác phát triển, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn theo đề cương của Ban chỉ đạo (thuộc Ban Kinh tế Trung ương). Hiện nay các địa phương đã và đang lập báo cáo gửi Tổng cục ĐBVN. Tuy nhiên một số địa phương đề nghị lùi thời gian báo cáo để tập trung công tác phòng chống dịch Covid 19 ở địa phương và điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình XD nông thôn mới tại địa phương.
 
Để đảm bảo an toàn giao thông và bảo hệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Tổng cục ĐBVN và các đơn tiếp tục triển khai công tác KSTTX trên các tuyến đường, trong đó đã kiểm tra tải trọng 64.156 ô tô tải, phát hiện 6.725 xe quá tải trọng, xử lý tước giấy phép lái xe 1964 đối tượng, ban hành quyết định phạt 56.000.000.000 nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời triển khai đề án Xây dựng hệ thống kiểm tra tải trọng phương tiện bằng cân tự động theo chỉ đạo tại văn bản 396/TB-VPCP ngày 15/12/2020 của Văn phòng Chính phủ. 
 
Tổ chức chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021, gồm duyệt xong kế hoạch dự toán mua sắm vật tư dự phòng, phân công các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng lịch trực.
 
Phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc cung cấp các thông tin về cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Phối hợp với các Ban QLDA và các cơ quan của Bộ trong việc tiếp nhận các dự án đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng và việc xác nhận hết bảo hành cho các dự án này; cung cấp thông tin, phối hợp với các Ban và cơ quan của Bộ trong việc triển khai các dự án đầu tư mới; Tổ chức đếm xe trên các tuyến đường; công bố lại tải trọng và khổ giới hạn cầu, đường theo Thông tư 46/2015/TT-BGTVT; rà soát phân loại đường làm cơ sở cho các địa phương điều chỉnh giá cước vận tải đường bộ.
 
Đã xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở phục vụ cho việc ứng dụng khoa học công nghệ mới trong công tác quản lý, bảo trì; vận hành các hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu đường, cầu, quan trắc đối với các cầu dây văng, triển khai kiểm định các công trình theo chỉ đạo của Bộ GTVT….
 
Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục ĐBVN cùng với các Cục QLĐB, Sở GTVT và các đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ các kế hoạch, chương trình công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và cao tốc của cả năm. 
 
Hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, định mức, tiêu chuẩn, đề án chương trình được giao; Hoàn thành báo cáo tổng kết đánh giá phát triển và quản lý bảo trì đường giao thông nông thôn; Triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT về công tác khắc phục nước dâng ngập 31 vị trí quốc lộ tại Tây Nam Bộ và các điểm ngập lụt khác; Triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc KHBT 2022; Tập trung triển khai thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, quan trắc và các nhiệm vụ chi khác để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn bảo trì từ Ngân sách nhà nước giao; Tăng cường quản lý chất lượng, khối lượng tiến độ và các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đúng quy định của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng các tuyến đường quốc lộ, chất lượng, hiệu quả các dự án sửa chữa và công tác bảo dưỡng thường xuyên, công tác vận hành các bến phà, cầu phao.
 
Triển khai nhanh chóng, kịp thời công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là thiên tai do bão, lũ, lụt gây ra đối với các công trình đường bộ; Tăng cường rà soát, xử lý điểm đen về tai nạn giao thông; theo dõi kiểm tra phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT báo cáo Bộ GTVT kịp thời để cho chủ trương khắc phục; Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch mua sắm, trang cấp vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022 và 3 năm 2022-2024.
 
Tiếp tục triển khai công ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo trì; duy trì vận hành hệ thống quản lý cầu (VBMS), hệ thống cơ sở dữ liệu đường bộ (dự án VRAMP tài trợ).
 
Tiếp tục hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án và công việc thuộc nguồn vốn bảo trì; Tăng cường kiểm tra, giám sát thu phí của các dự án BOT; kiểm tra xác định cụ thể các chi phí trong quản lý, khai thác, bảo trì các dự án BOT, đồng thời thường xuyên cập nhật xác định thời gian dừng thu phí.

Tác giả: N.T
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 700
Hôm qua : 5.207
Tháng 09 : 212.903
Năm 2021 : 1.564.973