Hưởng ứng cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”

Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" đang được các địa phương phát động triển khai.

 

Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" (cuộc vận động "5 không") và phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" vừa chính thức được Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động. Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa.

Cuộc vận động tập trung vào "5 không": không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của đội ngũ CBCCVC Thủ đô, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "5 không" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội đã phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” tới các cấp công đoàn cơ sở.

Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết, cuộc vận động gồm 7 nội dung, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quan trọng nhất là tuyên truyền, thực hiện tốt cuộc vận động “5 không” trong CBCCVC thành phố Hà Nội.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể gắn với nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động; đồng thời, phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực thi công vụ.

Để nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, LĐLĐ Thành phố vận động CBCCVC, trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị… loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của Nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Cùng với đó, tiếp tục đề xuất hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật, thể chế quản lý để tiến tới xây dựng “hàng rào kỹ thuật pháp lý chặt chẽ”, thu nhập đảm bảo để cho mỗi CBCCVC “không thể, không dám, không cần” tiêu cực, tham nhũng khi thực thi công vụ.

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận cũng vừa tổ chức lễ phát động cuộc vận động CBCCVC nói không với tiêu cực gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tại buổi phát động, Chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận kêu gọi các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu. Cụ thể, các cấp phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng khẩu hiệu, nội dung và có các hình thức tổ chức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước gắn với nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động đến với đông đảo CBCCVC. Đồng thời phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong thi hành công vụ của CBCCVC.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành kế hoạch số 136/KH-LĐLĐ về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "5 không". Để thực hiện tốt cuộc vận động này, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn triển khai nội dung cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 160/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “CBCCVC tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ công đoàn...

Hưởng ứng cuộc vận động, Ban Thường vụ Thành ủy TP Bạc Liêu đã chỉ đạo thực hiện cuộc vận động này. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng trong Thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ CBCCVC tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, xây dựng chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”; loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng chính sách của thành phố; xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; xây dựng tiêu chí và quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị; có hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm hoặc có chỉ số hài lòng thấp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 16
Hôm nay : 6.675
Hôm qua : 7.517
Tháng 09 : 136.588
Năm 2022 : 1.272.342