Kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN

Ngày 22/11, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có thông báo kết quả chấm thi phúc khảo bài thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2019. 

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục năm 2019 đã nhận được đơn của 6 thí sinh xin phúc khảo bài thi môn kiến thức chung. Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN đã nhận đơn phúc khảo bài thi của 6 thí sinh. Kết quả chấm như sau: 2 bài thi giữ nguyên như điểm chấm ban đầu; 2 bài thi có điểm cao hơn điểm chấm ban đấu, nhưng do chênh lệch điểm nhỏ hơn 2.5 điểm nên không điều chỉnh, giữ nguyên điểm chấm ban đầu theo quy định; 2 bài thi có điểm cao hơn điểm chấm ban đầu, chênh lệch điểm chấm lớn hơn 2.5 nên được điều chỉnh điểm. Cụ thể:

1. Võ Tiến Dũng (ngày sinh 23/12/1994) số báo danh: C026 Mã vị trí dự tuyển CV24. Điểm thi lần 1: 46.7. Điểm phúc khảo: 46.7. Điểm chính thức: 46.7
2. Trần Ngọc Hà (ngày sinh 25/11/1980) số báo danh: C036 Mã vị trí dự tuyển CV11. Điểm thi lần 1: 40.0. Điểm phúc khảo: 41.7. Điểm chính thức: 40.0
3. Tô Văn Hậu (ngày sinh 13/6/1992) số báo danh: C040 Mã vị trí dự tuyển CV17. Điểm thi lần 1: 45.0. Điểm phúc khảo: 61.7. Điểm chính thức: 61.7
4 . Kim Văn Lang (ngày sinh 9/12/1972) số báo danh: C059 Mã vị trí dự tuyển CV18. Điểm thi lần 1: 43.3. Điểm phúc khảo: 43.3. Điểm chính thức: 43.3
5 . Nguyễn Việt Thiên (ngày sinh 20/08/1985) số báo danh: C094 Mã vị trí dự tuyển CV14. Điểm thi lần 1: 46.7. Điểm phúc khảo: 48.3. Điểm chính thức: 46.7
6.  Nguyễn Thanh Thư (ngày sinh 04/11/1995) số báo danh: C139 Mã vị trí dự tuyển CS1. Điểm thi lần 1: 38.3. Điểm phúc khảo: 58.3. Điểm chính thức: 58.3
Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2019 thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh biết, thực hiện.

Tác giả: PV
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 351
Hôm qua : 949
Tháng 07 : 15.366
Năm 2020 : 234.816