Luật Giao thông đường bộ sửa đổi sẽ tạo môi trường bình đẳng, công khai, minh bạch

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có nhiều điểm mới đáng chú ý so với Luật năm 2008, qua đó sẽ tạo môi trường bình đẳng, công khai, minh bạch.

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, qua 12 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, đặc biệt là góp phần giảm sâu TNGT cả 3 tiêu chí, kéo giảm số người chết do TNGT từ hơn 15.000 người xuống còn dưới 8.000 người như hiện nay.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cũng nhìn nhận trước sự tiến bộ của khoa học, công nghệ và sự thay đổi của hệ thống pháp luật hiện nay, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi, phát triển của đất nước.

“Sau hơn 2 năm tổng kết đánh giá về Luật Giao thông đường bộ và tiến hành soạn thảo dự thảo luật mới, gửi lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, đến nay Bộ GTVT đã nhận được 103 văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Chúng tôi tiếp thu đầy đủ, so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (89 điều) thì dự thảo Luật mới được xây dựng gồm 151 điều, tăng 63 điều”, ông Huyện cho biết.

Đồng thời, việc xây dựng Luật Giao thông đường bộ sửa đổi lần này sẽ tạo cơ chế huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột pháp trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phát triển phương tiện giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trong đó ưu tiên phát triển vận tải công cộng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức giao thông, quản lý kết cấu hạ tầng, phương tiện, người lái xe, hoạt động vận tải và giám sát, xử lý vi phạm. Trong đó cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường minh bạch, công khai, bình đẳng trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, giảm thiểu TNGT, ùn tắc giao thông.

Trao đổi về những điểm mới trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, bà Hoàng Hồng Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thành viên tổ soạn thảo cho biết dự thảo lần này bổ sung các khái niệm phương tiện giao thông thông minh, giao thông công cộng, các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông; sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, quay đầu, lùi xe trên đường cao tốc… để đđáp ứng với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Dự thảo bổ sung khái niệm phương tiện giao thông thông minh, giao thông công cộng, các hành vi bị nghiêm cấm (sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, quay đầu, lùi xe trên đường cao tốc, ...) để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Về quy tắc giao thông đường bộ, Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc đảm bảo người điều khiển giao thông phải đứng ở vị trí thuận tiện cho người tham giao thông quan sát và nhìn thấy rõ cả ban đêm và ban ngày; Sửa đổi quy định về thắt dây an toàn toàn tại các vị trí có dây an toàn theo quy định của Công ước về Giao thông đường bộ; Bổ sung các quy tắc để bảo vệ người yếu thế (người già, người khuyết tật, trẻ em) như quy tắc tập trung nhường đường cho người đi bộ, quy tắc nhường đường cho xe buýt, xe đưa đón học sinh thực hiện việc di chuyển ra, vào điểm dừng đón, trả khách trên đường, quy định việc phải sử dụng ghế chuyên dụng dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. 

Đặc biệt, dự thảo Luật cũng đưa ra các quy định liên quan đến nhận diện, đây là nội dung luật hóa theo quy định tại Điều 32 Công ước về Giao thông đường bộ, đã được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia có khí hậu tương đồng Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến góp ý của người dân, dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cứng thành quy tắc giao thông mà chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện để vừa bảo đảm quy định của công ước Viên vừa đảm bảo cơ chế phòng ngừa tai nạn cho người dân.

Đối với hệ thống báo hiệu đường bộ, dự thảo Luật đưa các quy định về thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu đường bộ, quy định cụ thể hơn về hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, trong đó điểm mới đáng chú ý là quy định về tín hiệu đèn xanh được nội luật hóa theo công ước về Biển báo và tín hiệu đường bộ, theo đó “Tín hiệu đèn xanh là báo hiệu được đi, trừ trường hợp hướng định đi tới đang bị ùn tắc nếu tiến vào nút giao thì sẽ không thoát ra khỏi nút giao trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang báo hiệu cho các hướng khác tiến vào nút giao”. Quy định về tín hiệu đèn xanh này cũng hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện quy tắc loại trừ không áp dụng trong trường hợp nếu hướng đi đang bị ùn tắc mà đi vào sẽ không thoát ra được.

Bên cạnh đó, các nguyên về tốc độ và khoảng cách khi điều khiển phương tiện trên đường cũng được luật hóa, quy định về khoảng cách đảm bảo an toàn giao thông theo thông lệ quốc tế. 

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng bổ sung quy tắc cho người đi bộ; tổ chức giao thông, chỉ huy điều khiển giao thông và quy định cụ thể trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến việc xử lý ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Dự thảo Luật đã làm rõ mối quan hệ duy vật biện chứng, không thể tách rời tổ chức giao thông với kết cấu hạ tầng giao thông, theo đó, tổ chức giao thông được thực hiện từ giai đoạn quy hoạch, đầu tư xây dựng đến quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; mọi phương án tổ chức giao thông đều phải xuất phát từ thực tiễn kết cấu hạ tầng, phương tiện tham gia giao thông. 

Về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Dự thảo Luật bổ sung đường thôn xóm vào mạng lưới đường bộ, quy định về đường giao thông nông thôn để phù hợp với Chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết 26-NQ/TW của BCHTW khoá X; thẩm quyền điều chỉnh các hệ thống đường bộ;  Điều chỉnh, bổ sung các nội dung nhằm xác định rõ phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để đồng bộ với quy định của Luật đất đai, Luật quy hoạch, theo hướng quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên đất; điều chỉnh các quy định về đầu tư, khai thác, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng trong đó các nội dung, cơ chế chính sách về đầu tư phát triển, quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển hệ thống đường cao tốc và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông.  Đồng thời, sửa đổi, làm rõ quy định về nguồn tài chính cho đầu tư, quản lý, bảo trì và khai thác đường bộ do Nhà nước đầu tư, trong đó phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách nhà nước gồm: phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành, phí sử dụng đường bộ thu đối với phương tiện sử dụng đường bộ cao tốc có các đường song hành. 

Phương tiện tham gia giao thông đường bộ, hiện nay đang nổi lên thực trang mất an toàn cho xe đạp điện, xe máy điện. Dự thảo Luật đã bổ sung các quy định để giải quyết dứt điểm thực trạng này. Dự thảo Luật còn sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hội nhập quốc tế, bổ sung quy định về điều kiện đối với loại xe 4 bánh có gắn động cơ, điều kiện đối với phương tiện giao thông thông minh, phương tiện sử dụng công nghệ mới. Sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định về cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới phù hợp với Công ước về giao thông đường bộ. Luật hóa các quy định đã thực hiện ổn định tại Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng. Bổ sung các quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện như: quy định trách nhiệm cụ thể giữa hai kỳ đăng kiểm, kiểm tra định kỳ về khí thải xe mô tô, xe gắn máy, trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc đảm bảo yêu cầu về điều kiện phương tiện khi tham gia giao thông, giao phương tiện cho người đủ điều kiện điều khiển.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định cho phép người lái xe sử dụng giấy xác nhận của tổ chức tín dụng để thay thế khi giấy đăng ký xe được giữ làm tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng;  Điều chỉnh phân hạng GPLX phù hợp Công ước quốc tế về giao thông đường bộ tạo điều kiện cho việc sử dụng GPLX của Việt Nam ở nước ngoài và GPLX nước ngoài tại Việt Nam, theo đó các hạng của giấy phép lái xe đã được bổ sung thêm hạng A0 (xe dưới 50cm3) và C1 (xe có trọng lượng 7400kg). Việc phân hạng GPLX này sẽ không làm phát sinh TTHC cấp lại cho các GPLX đã cấp và đang còn hiệu lực. Việc cấp GPLX theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và việc cấp GPLX đã hết hạn sẽ thuộc trường hợp được cấp lại. Riêng đối với GPLX hạng A0 được thực hiện theo lộ trình để người dân có thời gian thực hiện. Bộ Giao thông vận tải sẽ quy định nội dung, chương trình đào tạo, sát hạch phù hợp thực tế. 

 Điều chỉnh tăng độ tuổi của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ phù hợp tuổi lao động được tăng thêm theo quy định của Bộ Luật lao động; điều chỉnh quy định về đào tạo và sát hạch lái xe để tạo điều kiện cho người học chủ động trong việc lựa chọn thời gian và địa điểm sát hạch khi có đủ điều kiện và người lái xe gia đình, xe không tham gia kinh doanh vận tải không phải học các nội dung không cần thiết về nghiệp vụ vận tải; trường hợp người lái xe có nhu cầu lái xe kinh doanh vận tải thì có thể đăng ký tham gia khoá đào tạo và cấp giấy chứng nhận về nghiệp vụ vận tải đường bộ trong quá trình học lái xe, giấy chứng nhận sẽ được cấp đồng thời và tích hợp với giấy phép lái xe.

 Bổ sung quy định theo dõi số lần vi phạm hành chính và số lần tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng của người lái xe trên cơ sở dữ liệu quản lý GPLX để thu hồi GPLX nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; Luật cũng công khai quy định về điều kiện và cắt giảm các thủ tục hành chính trong việc cấp GPLX quốc gia và quốc tế. 

Về Vận tải đường bộ , Dự thảo Luật nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khái niệm kinh doanh vận tải để đảm bảo phân định cụ thể giữa hoạt động kinh doanh vận tải và hoạt động vận tải nội bộ, hoạt động vận tải cá nhân; phân loại lại các loại hình vận tải để đảm bảo phân định rõ, không bị chồng lấn giữa các loại hình vận tải, giảm bớt các điều kiện kinh doanh và các thủ tục hành chính không cần thiết, tập trung vào các điều kiện kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trong nước, quốc tế, trong đó kinh doanh vận tải hành khách gồm: kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (buýt nội tỉnh, buýt liên tỉnh); kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

 

Tác giả: Khánh Hồng
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 6.408
Hôm qua : 7.517
Tháng 09 : 136.321
Năm 2022 : 1.272.075