Quyền Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị Giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

Sáng nay 5/9 Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường  chủ trì Hội nghị.

 

Theo bà Nguyễn Hải Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Hành chính Tổng cục ĐBVN, tính đến nay, Tổng cục đã trình Bộ GTVT Dự thảo Thông tư quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ; Thực hiện công tác rà soát các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn của các quy định pháp luật đối với lĩnh vực công tác của Bộ GTVT theo Nghị quyết số 66/NQ-CP và Nghị quyết số 75/NQ-CP. Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và các dự thảo văn bản QPPL đã trình. Trình Bộ GTVT Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam (Tờ trình số 102/TTr-TCĐBVN ngày 22/8/2022). Tiếp tục chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT rà soát, điều chỉnh hệ thống quốc lộ theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng GTĐB, chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác hệ thống quốc lộ đáp ứng nhu cầu vận tải và đi lại của người dân. Đến nay đạt khoảng 70% kế hoạch cả năm. Về tiến độ các dự án SCĐK năm 2022 cơ bản đáp ứng yêu cầu, dự kiến đến ngày 30/11/2022 sẽ hoàn thành các dự án đã giao kế hoạch chi lần đầu; đối với các dự án bổ sung mới và bổ sung kế hoạch chi thực hiện năm 2022 dự kiến đến ngày 31/12/2022 sẽ hoàn thành.

Công tác ATGT, KSTTX và phòng, chống thiên tai: Chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt phục vụ tốt nhu cầu tham gia giao thông của nhân dân dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mới.

 Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; ưu tiên sơn kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, đèn chiếu sáng tại các nút giao thông đông dân cư. Riêng các tuyến đường đèo dốc, vực sâu nguy hiểm tăng cường tường phòng hộ, xây dựng các đường cứu nạn, hốc cứu nạn để cứu nguy cho các xe mất phanh; hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc. Tháng 8/2022, đã xử lý 02 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh.

Công tác quản lý vận tải: Thực hiện công tác giải quyết các vướng mắc, kiến nghị cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và các Sở GTVT trong lĩnh vực hoạt động vận tải; Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc. Tổng hợp sửa đổi, bổ sung danh mục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh.

 

 Công tác quản lý phương tiện, người lái: Thực hiện việc kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe (GPLX) với CSDL quốc gia về dân cư theo tiến độ yêu cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp các đơn vị liên quan điều chỉnh phần mềm sử dụng CSDL quốc gia về dân cư để thực hiện Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên phạm vi toàn quốc.

 Ban hành phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Chỉ đạo các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc lắp đặt và sử dụng phần mềm giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên và cabin học lái xe. Triển khai thử nghiệm phần mềm tiếp nhận và quản lý dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên. 

Công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác cải cách hành chính và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ GTVT; Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn an ninh mạng Tổng cục giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Phối hợp với Trung tâm CNTT, Bộ GTVT xây dựng TCVN Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải; TCVN Dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL giấy phép lái xe với CSDL quốc gia về dân cư và cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với CSDL quốc gia về dân cư.

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/ 2022 Quyền Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị hoàn thiện Dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Tiếp tục chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT rà soát, điều chỉnh hệ thống quốc lộ theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.

Theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2022 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được giao. Rà soát, điều chỉnh dự toán chi năm 2022 để triển khai các công trình bổ sung năm 2022, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp trong BDTX, SCĐK, đột xuất, kiểm tra, kiểm định, quan trắc vv... nhằm hạn chế sự xuống cấp của các tuyến đường, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Đôn đốc công tác lựa chọn nhà thầu đối với các dự án SCĐK theo kế hoạch bảo trì năm 2022; tổ chức kiểm tra hiện trường đối với một số dự án, tăng cường công tác quản lý chất lượng và tiến độ đối với các dự án SCĐK đảm bảo tiến độ giải ngân.

Tiếp tục xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh trong quá trình khai thác; kiểm tra, xử lý ngay các vị trí nhỏ lẻ phát sinh gây mất an toàn giao thông như: vạch sơn, biển báo, phân làn đường, dải phân cách, tổ chức lại giao thông tại nút giao cắt, các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ; thường xuyên rà soát cập nhật những vị trí phát sinh mới, đặc biệt các đoạn đèo dốc. Tiếp tục chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT tăng cường công tác KSTTX, phối hợp với các Báo, Đài tuyên truyền nâng cao nhận thức của lái xe, chủ xe, chủ hàng. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2022; thường trực 24/24h trong công tác phòng chống lụt bão, kịp thời ứng cứu khắc phục nhanh các sự cố cầu đường.

 Tiếp tục thực hiện công tác giải quyết các vướng mắc, kiến nghị cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và các Sở GTVT trong lĩnh vực hoạt động vận tải. Chỉ đạo các Sở GTVT sử dụng, khai thác hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  Tiếp tục tổng hợp sửa đổi, bổ sung danh mục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo định kỳ. Hướng dẫn các Sở GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới.  

Thực hiện việc chuyển giao phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các Sở GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm sát hạch lái xe trong toàn quốc. Đưa vào sử dụng phần mềm tiếp nhận và quản lý dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên công dịch vụ công quốc gia. Thực hiện kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX tại một số địa phương theo kế hoạch. Kiểm tra, kiểm chuẩn cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Chỉ đạo, đôn đốc các Ban QLDA tăng cường công tác quản lý dự án, đặc biệt chú trọng công tác quản lý tiến độ, chất lượng thi công công trình, tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn kế hoạch 2022 được giao. Trong đó, tập trung các dự án VRAMP, Dự án nâng cấp QL.9 tỉnh Quảng Trị, Dự án QL.8A đoạn Km37-Km85 tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm, phòng ngừa sai sót trong thiết kế, thi công, giải quyết kịp thời vướng mắc trên công trường. 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục kịp thời các bất cập của hệ thống thu phí tự động không dừng.  Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo kế hoạch năm 2022. Duy trì hoạt động trang Web của Tổng cục và các hệ thống cơ sở dữ liệu. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ môi trường “Xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật hút bụi phục vụ công tác sửa chữa đường bộ”, Mã số MT221003.

Tác giả: Khánh Hồng
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 7.065
Hôm qua : 7.517
Tháng 09 : 136.978
Năm 2022 : 1.272.732