Thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển công chức

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ra Thông báo hủy kết quả trúng tuyển công chức năm 2018 đối với thí sinh Đồng Hải Sơn, dự tuyển vị trí An toàn giao thông, Cơ quan Cục Quản lý đường bộ IV (vị trí CV31). Lý do: Sử dụng văn bằng không hợp pháp trong hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018.

 

Nội dung Thông báo như sau:

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức;

Căn cứ Thông báo số 65/TB-TCĐBVN ngày 30/3/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thông tin văn bằng tốt nghiệp không chính xác;

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-TCĐBVN ngày 17/4/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hủy kết quả trúng tuyển công chức,

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển công chức và công khai thông tin như sau:

1. Hủy kết quả trúng tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018 đối với:

Thí sinh: Đồng Hải Sơn Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1995

Quê quán: Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định

Căn cước công dân số 036095004086 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/11/2017.

Dự tuyển vị trí CV31 (vị trí An toàn giao thông tại Cơ quan Cục QLĐB IV).

Lý do: Sử dụng văn bằng không hợp pháp trong hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018.

2. Không bổ sung danh sách trúng tuyển do vị trí CV31 chỉ có 01 thí sinh (ông Đồng Hải Sơn) dự tuyển.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

VM

Nguồn: Tổng cục ĐBVN
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 4.322
Hôm qua : 4.601
Tháng 05 : 85.392
Năm 2022 : 703.562