Thực hiện kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện tự động trên phần mềm

Sau 18 giờ ngày 26/8, sẽ triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Giao diện phần mềm kê khai thông tin nhận Giấy nhận diện phương tiện tự động.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, để đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vận tải, góp phần cho quá trình lưu thông hàng hóa được thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) đã hoàn thiện phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa; thông tin kê khai để cập nhật hoặc sửa đổi do đơn vị vận tải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai. 

Phần mềm sẽ đưa vào thử nghiệm từ 18h00 ngày 25/8/2021 đến 18h00 ngày 26/8/2021 và bắt đầu vận hành thí điểm sau 18h00 ngày 26/6/2021, việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của các Sở GTVT).

Với phần mềm này thì việc kê khai thông tin để nhận giấy nhận diện phương tiện cho các phương tiện vận tải hàng hoá do đơn vị vận tải tự thực hiện. Đơn vị vận tải sử dụng xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe container, xe chuyên dụng... để vận tải hàng hoá thực hiện tự kê khai để nhận giấy nhận diện phương tiện theo các bước trên phần mềm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai; thực hiện kê khai lại hoặc giao người trên phương tiện kê khai lại khi có thay đổi thông tin so với kê khai ban đầu; in giấy nhận diện và dán trên phương tiện đã kê khai...

Ngoài ra, phần mềm tiếp nhận và xử lý thông tin dự liệu đăng ký giấy nhận diện phương tiện có mã QR code cho phép cập nhật được thay đổi lái xe, hành trình mà không phải đề nghị thực hiện việc cấp lại giấy nhận diện phương tiện và phần mềm cấp mã QR code nhận diện phương tiện tự động thực hiện giám sát, vận hành 24/7 của hệ thống đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn cách thực hiện đăng nhập phần mềm kê khai tự động tại đây:

Tác giả: NT
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 518
Hôm qua : 5.976
Tháng 11 : 196.504
Năm 2021 : 1.923.836