Thực hiện một số Thông tư hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn về việc triển khai thực hiện một số Thông tư của Bộ Xây dựng liên quan đến lập và quản lý chi phí xây dựng, chi phí sửa chữa trong bảo trì công trình xây dựng gửi các Vụ, Cục, Ban thuộc Tổng cục ĐBVN; Các Sở GTVT quản lý quốc lộ của Bộ GTVT; Các nhà đầu tư BOT đường quốc lộ và cao tốc.

 

5fd5db2c71e121e0b922489fcfdf6c0f.jpg

Theo đó, ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành các thông tư: Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay Thông tư số 06/2016/TT-BXD; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng (định mức khảo sát; định mức dự toán XDCT; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị CN;  định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành XD; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng CTXD; định mức sử dụng VLXD); Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (thay Thông tư số 05/2016/TT-BXD); Thông tư số 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Các thông tư trên được ban hành để quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng. Các thông tư này đều có liên quan một phần hoặc toàn bộ đến các công việc lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT, chi phí bảo trì, sửa chữa công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn của các dự án đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có các nội dung để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán XD, giá gói thầu XD, giá XDCT, giá hợp đồng XD, chỉ số giá XD, dự toán các công tác tư vấn xây dựng và đều có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

Tổng cục ĐBVN thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện các thông tư trên.

VM

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 1.985
Hôm qua : 2.813
Tháng 01 : 72.272
Năm 2021 : 72.272