Tổng cục ĐBVN: Công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ đợt 3 năm 2021

Tổng cục ĐBVN vừa công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ đợt 3 năm 2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, thực hiện quy định về công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau đây:

Công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ (đợt 3 năm 2021) theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục số Đ3.1–2021 và Phụ lục số Đ3.2–2021 kèm theo văn bản này;

Các nội dung có liên quan khác thực hiện theo văn bản số 3421/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 31/5/2021 và văn bản số 3782/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 09/6/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Căn cứ nội dung trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo để các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

Chi tiết tại đây.

Tác giả: Đức Mạnh
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 5.151
Hôm qua : 8.693
Tháng 08 : 13.844
Năm 2021 : 1.177.743