Tổng cục ĐBVN thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Tổng cục ĐBVN vừa ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo Quyết định, Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo; Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Vụ Trưởng các Vụ chức năng của Tổng cục; Cục Trưởng các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV; Cục Trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN; Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục ĐBVN; Giám đốc Trung tâm truyền thông và thông tin đường bộ.

Vụ Vận tải là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ Trưởng Bộ GTVT và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Căn cứ tình hình dịch bệnh tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế sự lây lan, phát triển của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống trước diễn biến của dịch bệnh; Tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

Giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cùng tham gia công tác phòng, chống, dịch bệnh.

Báo cáo đột xuất, định kỳ cấp có thẩm quyền về kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 153
Hôm qua : 1.272
Tháng 08 : 22.275
Năm 2020 : 284.953