Xây dựng Chính phủ điện tử: Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, xây dựng nền tảng công nghệ

Xây dựng Chính phủ điện tử: Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, xây dựng nền tảng công nghệ

Để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số hiệu quả, thiết thực, trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng ...
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 119
Hôm qua : 1.330
Tháng 02 : 28.680
Năm 2020 : 59.564