A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Quy chế gồm 4 chương, 19 điều quy định về quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải (không áp dụng đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

Quy chế được áp dụng đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trực thuộc Bộ, và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức đơn vị trên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký. Bãi bỏ Mục 3 Điều 6 Chương II, Điều 19 Chương III và Điều 26 Chương V (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Quyết định số 802/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2018) của Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định 1640/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ GTVT.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT


Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 429
Hôm qua : 946
Tháng 09 : 19.024
Năm 2019 : 368.639