Phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Công văn nêu rõ, thực nhiệm nhiệm vụ được Chính phủ giao về việc phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao. Trước mắt tập trung vào việc kết nối gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành..., bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lắp.

Nguồn: http://egov.chinhphu.vn
Bài viết liên quan
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 1.231
Hôm qua : 1.740
Tháng 12 : 23.412
Năm 2019 : 465.714