Xây dựng Chính phủ điện tử: Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, xây dựng nền tảng công nghệ

Xây dựng Chính phủ điện tử: Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, xây dựng nền tảng công nghệ

Để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số hiệu quả, thiết thực, trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng ...
Ban hành Quyết định định kỳ đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quyết định định kỳ đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2019 "Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải".
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1.273
Hôm qua : 1.578
Tháng 12 : 20.415
Năm 2019 : 462.717