Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo Danh sách các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT.

Danh sách các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT ban hành kèm Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

1. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ EcoTek (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

2. Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Điện tử Bình Anh (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

3. Công ty TNHH BHQ Việt Nam (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

4. Công ty Cổ phần Công nghệ sát hạch Toàn Phương (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

5. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Hà An (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

6. Công ty TNHH Công nghệ giáo dục 4.0 (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

7. Công ty Cổ phần HC – Phát triển công nghệ Smart Parking (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

8. Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện tử tin học (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

9. Công ty cổ phần Công nghệ sát hạch Toàn Phương 2 (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái