Tổng kết tình hình thực hiện công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

Ngày 04/5/2023, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 4 và định hướng triển khai nhiệm vụ tháng 5 với sự tham gia của tất cả các phòng tham mưu cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN).

Tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động toàn Cục để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tuy nhiên, một số công tác trọng tâm cần đẩy mạnh hơn nữa, các cơ quan, đơn vị cần bám sát nhiệm vụ và khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Cục các khó khăn, vướng mắc để được chỉ đạo, định hướng giải quyết kịp thời.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban

Trong tháng 4/2023, đường dây nóng của Cục ĐBVN đã tiếp nhận 1.427 cuộc gọi đến, gồm: 94 cuộc gọi đến Nhánh 1 (Công tác ATGT, phòng chống thiên tai, KSTTX); 236 cuộc gọi đến Nhánh 2 (Công tác Vận tải, PTNL); 06 cuộc gọi đến Nhánh 3 (Công tác QLBT khu vực Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng); 14 cuộc gọi đến Nhánh 4 (Công tác QLBT khu vực Bắc Trung Bộ); 13 cuộc gọi đến Nhánh 5 (Công tác QLBT khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); 13 cuộc gọi đến Nhánh 6 (Công tác QLBT khu vực Nam Bộ); 1.051 cuộc gọi đến Nhánh 7 (Công tác cấp, đổi giấy phép lái xe). Các cuộc gọi đến đường dây nóng đã được các bộ phận tiếp nhận và giải đáp kịp thời theo quy định.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được Cục ĐBVN triển khai trong tháng 4/2023 và kế hoạch nhiệm vụ ưu tiên triển khai trong tháng 5/2023

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Vụ Pháp chế Bộ GTVT rà soát, chỉnh lý các nội dung của Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự kiến tháng 5/2023, Chính phủ sẽ trình Quốc hội.

Đã hoàn thành xây dựng, trình các văn bản QPPL theo kế hoạch Bộ giao, gồm có: 01 Đề cương Thông tư; 01 Thông tư; 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng. Đã tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tài chính để hoàn chỉnh lần 2 Nghị định sửa đổi Nghị định số 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc; Tiếp tục giải trình dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BGTVT và Thông tư 43/2021/TT-BGTVT; Hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ.

Trong tháng 5/2023, thực hiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo và sát hạch lái xe; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.

Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Nghiên cứu, đề xuất các trạm dừng nghỉ, bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe, điểm trả hàng hóa phục vụ hoạt động vận tải đường bộ Việt – Trung đối với các tuyến vận tải hàng hóa, hành khách đi qua địa bàn địa phương để xây dựng dự thảo Thông tư về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới.

Phối hợp với Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe với CSDL quốc gia về dân cư theo tiến độ yêu cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Sở GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo trang bị cabin học lái xe đáp ứng lộ trình theo quy định và chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng dữ liệu DAT; Kiểm tra, kiểm chuẩn cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Trong tháng 4/2023, đã tiếp nhận và giải quyết 1.636 hồ sơ; trong đó: 1.174 hồ sơ thực hiện dịch vụ công toàn trình (mức độ 4) và 489 hồ sơ giải quyết tại bộ phận một cửa (trong đó có 418 hồ sơ thực hiện trên Hệ thống thông tin giấy phép lái xe).

Tháng 5/2023, nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm quản lý xe hợp đồng theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP; Tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch vị trí trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến quốc lộ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Tính đến 30/4 kinh phí đã giải ngân là 2.381 tỷ đồng, đạt 20%. Trong đó Khối lượng công tác QL BDTX đạt 30% khối lượng công việc cả năm 2023.- Công tác xây dựng Kế hoạch bảo trì năm 2024: Công tác kiểm tra hiện trường đã hoàn thành; đang tổng hợp, trình Bộ GTVT trước 30/5/2023.

Trong tháng 4 đã tập trung cao độ cho công tác thẩm định, phê duyệt các dự án trong KHBT bổ sung 2023 (Cục đã phê duyệt khoảng 2.500 tỷ đồng để trình Bộ bổ sung KHBT 2023), công tác phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc KHBT năm 2023 (đã được giao dự toán chi) đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Tổng hợp, xử lý các ý kiến của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, công an các tỉnh, thành phố và thông tin báo chí; trả lời các đề nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội về xử lý các vị trí mất ATGT..

Tham mưu báo cáo Bộ về các khó khăn vướng mắc trong việc xem xét, cấp Giấy phép lưu hành xe đối với xe quá khổ chở ô tô và kịp thời có văn bản chỉ đạo các Khu, Sở giải quyết đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình.

Nhiệm vụ quan trọng trong tháng 5: Hoàn thiện các văn bản báo cáo Bộ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo trì KCHTGT quốc lộ theo chỉ đạo của Bộ, đề nghị của các địa phương; Rà soát tổng hợp để báo cáo Bộ GTVT danh mục nhà hạt chuyển về địa phương; danh mục nhà hạt giữ lại phục vụ quản lý, bảo trì, khai thác sử dụng KCHTGT.

Công tác quản lý dự án BOT giai đoạn kinh doanh, khai thác

Báo cáo Bộ kết quả đánh giá tác động việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT do Bộ GTVT quản lý trên cơ sở phân tích, đánh giá của Viện Chiến lược GTVT.

Tổ chức đàm phán, ký kết điều chỉnh hợp đồng, bổ sung phụ lục hợp đồng các dự án BOT theo thẩm quyền; Đã Ký kết Phụ lục hợp đồng dự án BOT QL.6 Hòa Lạc – Hòa Bình.

Hướng dẫn miễn, giảm giá dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí trên Quốc lộ 5; Thỏa thuận dự toán chi phí quản lý thu phí các dự án BOT: Cà Ná; Tránh Biên Hòa; Pháp Vân-Cầu Giẽ; QL38; QL1 qua tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng..; Giải quyết chế độ cho người lao động tại trạm thu phí khi dừng hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC).

Đã xây dựng dự thảo quyết định: Quy định phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP do Bộ quản lý.

Công tác xây dựng cơ bản

Kết quả giải ngân đến ngày 30/4/2023 là 485/2.248 tỷ đồng, đạt 21,6%, trong đó. Dự kiến giải ngân đến hết tháng 5 đạt 646 tỷ đồng, tương đương 28,7%.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, kiểm tra

Đã thực hiện và hoàn thành 01 đoàn kiểm tra đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại 31 Sở GTVT các tỉnh, TP Trực thuộc Trung ương.

Đã thực hiện và hoàn thành báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 3 và số 5 về công tác quản lý, bảo trì đường quốc lộ.

Công tác hợp tác quốc tế

Tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ sáu về hợp tác giao thông đường bộ giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 11-15/4/2023 tại Hà Nội.

Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT triển khai các thủ tục xin ý kiến Bộ ngành, địa phương liên quan và báo cáo Chính phủ về chủ trương đàm phán, ký kết Thỏa thuận, cũng như xem xét việc bổ sung các tuyến đường mới vào Mạng lưới đường bộ ASEAN, để hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo ký kết Thỏa thuận đúng tiến độ, dự kiến tại Hội nghị ATM vào tháng 11/2023.

Chuẩn bị nội dung và tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao GTVT ASEAN lần thứ 55 (STOM 55), dự kiến tổ chức từ ngày 06-08/6/2023 tại Viêng Chăn, Lào.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính