Dự thảo

Dự thảo Thiết kế điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh và ngoài đô thị

Lĩnh vực: GTVT

Ngày bắt đầu: 03/03/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 444

Góp ý: 0

Tổng cục ĐBVN đang lấy ý kiến các Vụ, chuyên gia về tiêu chuẩn cơ sở Áo đường mèm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu.


Chi tiết công văn xem tại đây.

Dự thảo Áo đường mềm tại đây.

Chi tiết phụ lục.

  • Tải xuống
  • Gửi góp ý