Dự thảo

Khảo sát hiện trạng về số lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức phục vụ xây dựng Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành GTVT

Số lượt xem: 422

Góp ý:

  • Tải xuống
  • Gửi góp ý