Dự thảo

Dự thảo TCCS Thiết kế điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh và ngoài đô thị

Lĩnh vực: Vận tải

Cơ quan soạn thảo: Tổng cục ĐBVN

Ngày bắt đầu: 27/10/2020

Ngày kết thúc: 07/11/2020

Số lượt xem: 324

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới