Dự thảo

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Lĩnh vực: Đường bộ

Cơ quan soạn thảo: Bộ GTVT

Ngày bắt đầu: 14/09/2021

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 125

Góp ý: 0

Bộ GTVT vừa có văn bản Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.


Theo đó, Thông tư này quy định về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Văn bản dự thảo mới