Dự thảo

Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS gia cố ổn định mái dốc bằng lưới thép xoắn kép có hoặc không chèn tao cáp cường độ cao - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Cơ quan soạn thảo: Tổng cục ĐBVN

Ngày bắt đầu: 07/09/2020

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 356

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới