Dự thảo

Dự thảo :Tường chống ồn đường ô tô - Yêu cầu thiết kế"

Lĩnh vực: Đường bộ

Ngày bắt đầu: 20/10/2021

Ngày kết thúc: 26/10/2021

Số lượt xem: 35

Góp ý: 0

Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản về việc góp ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.


Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi tới các Quý cơ quan, đơn vị /chuyên gia dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”  do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì biên soạn

Văn bản dự thảo mới