Dự thảo

Góp ý dự thảo “Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo Chỉ số kết cấu”

Lĩnh vực: KHCN

Cơ quan soạn thảo: Vụ KHCN,MT&HTQT

Cơ quan thẩm tra: Bộ GTVT

Ngày bắt đầu: 24/12/2018

Ngày kết thúc: 24/01/2019

Số lượt xem: 589

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới