Dự thảo

Góp ý Quy chế quản lý, vận hành, khai thách và sử dụng Hệ thống quản lý tài sản đường bộ RAMS

Ngày bắt đầu: 01/07/2021

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 136

Góp ý: 0

Ngày 1/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản về việc góp ý Quy chế quản lý, vận hành, khai thách và sử dụng Hệ thống quản lý tài sản đường bộ RAMS.


Theo đó, Tổng cục ĐBVN đã hoàn thành xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thách và sử dụng Hệ thống quản lý tài sản đường bộ RAMS.

Chi tiết tại đây

Văn bản dự thảo mới