Dự thảo

Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở "Mặt đường hỗn hợp đá vữa nhựa - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu"

Ngày bắt đầu: 03/08/2021

Ngày kết thúc: 11/08/2021

Số lượt xem: 104

Góp ý: 0

Ngày 3/8, Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản về việc dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở "Mặt đường hỗn hợp đá vữa nhựa - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu".


Theo đó, Tổng cục ĐBVN kính đề nghị các đơn vị liên quan/chuyên gia nghiên cứu tiêu chuẩn cơ sở có ý kiến gửi Tổng cục ĐBVN (qua Vụ Khoa học công nghệ - Môi trường và hợp tác quốc tế), đồng thời qua email longdt.drvn@mot.gov.vn trước ngày 12/8 để có sơ sở xem xét và triển khai các bước tiếp theo.

Văn bản dự thảo mới