Xử lý nghiêm xe dù, xe hợp đồng trá hình

Thời gian qua Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương tiếp tục có phản ánh về tình trạng “xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình”. Đặc biệt từ đầu năm 2022 đến nay xe hợp đồng ứng dụng phần mềm hợp đồng điện tử, xe hợp đồng chất lượng cao Limousine tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải ngày càng nhiều.

Các phương tiện này hoạt động khá cơ động, đưa đón khách tại nhà, hoạt động vào tất cả các khung giờ cố định trong ngày gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải.

Trước tình hình này, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm xe hợp đồng chạy trá hình trên phạm vi cả nước.

Cục ĐBVN đã tiến hành rà soát, trích xuất dữ liệu, kiểm tra xác suất một số xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tại một số địa phương thông qua hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) trong tháng 12/2022; qua đó phát hiện một số xe có tần suất hoạt động liên tục, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian nhất định, một số xe không truyền dữ liệu về Cục ĐBVN.

Để đảm bảo trật tự, bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh vận tải, an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT bố trí cán bộ theo dõi, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT trên hệ thống thông tin của Cục, của các đơn vị kinh doanh vận tải; thực hiện kiểm tra, rà soát đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng để chấn chỉnh, hạn chế tình trạng “xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình”, xe tuyến cố định bỏ bến; tổng hợp các trường hợp vi phạm và có biện pháp xử lý theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về cục trước ngày 28/02.

Đối với các phương tiện kinh doanh vận tải đã được Cục Đường bộ rà soát, đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng) kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về hành trình, lịch trình chạy xe, thời gian bắt đầu thực hiện và kết thúc hợp đồng (ngày, giờ), địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối và các điểm đón, trả khách trên hành trình vận chuyển, cự ly hành trình vận chuyển, số lượng khách… theo quy định; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Cục ĐBVN trước ngày 15/02.