Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.002798
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp
Trực tuyến
Dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết 3 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục ĐBVN, UBND tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục ĐBVN, UBND tỉnh
Kết quả thực hiện - Quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2023). - Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13/8/2018 và Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2023).
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông trình và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc đến cơ quan có thẩm quyền (Cục Đường bộ Việt Nam đối với đường cao tốc do Trung ương quản lý theo đề nghị của chủ đầu tư, nhà đầu tư; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt phương án tổ chức giao thông do địa phương quản lý). 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông giao cơ quan quản lý đường cao tốc tiến hành thẩm định hồ sơ. Thời gian thẩm định không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi có báo cáo thẩm định, nếu đủ điều kiện, ra quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Tờ trình phê duyệt (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 90/2014/TT-BGTVT
- Phương án tổ chức giao thông;
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phải bao gồm các nội dung sau: - Phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc; - Điều kiện sử dụng các làn đường cao tốc khi: Lưu thông bình thường; chuyển làn; quay đầu phương tiện trong trường hợp khẩn cấp; đi qua các trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọn xe; gặp sự cố, tai nạn và trong những trường hợp đặc biệt; - Danh sách nút giao và các công trình đặc biệt; - Tốc độ lưu hành cho phép và khoảng cách an toàn giữa các xe; - Vị trí, thời gian và thời lượng chiếu sáng; - Tên, vị trí, lý trình và điều kiện sử dụng các trạm dừng nghỉ, nơi dừng, nơi đỗ xe, trạm thu phí và trạm kiểm soát tải trọng xe; - Quy định về cảnh báo an toàn giao thông khi thực hiện công việc quản lý, bảo trì; - Số điện thoại khẩn cấp; - Phương án cứu hộ, cứu nạn; - Các thông tin được cung cấp thông qua hệ thống giao thông thông minh: Vị trí các vụ tai nạn, sự cố, sự kiện, điều kiện thời tiết, công trường thi công, địa điểm đang hạn chế điều kiện khai thác, các vi phạm quy tắc giao thông, tư vấn hành trình và các nội dung khác; - Các thông tin khác: Hình thức, công nghệ thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; tên và địa chỉ của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác; - Phương án tổ chức giao thông đặc biệt.