Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 6 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1.000028 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi cả nước) Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Khu QLĐB, Sở GTVT An toàn giao thông Một phần
1.001725 Cấp đổi Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam An toàn giao thông Toàn trình
1.001717 Cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam An toàn giao thông Toàn trình
1.001692 Cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Toàn trình
1.001706 Cấp lại Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam An toàn giao thông Toàn trình
1001666 Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam An toàn giao thông Toàn trình