Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, kế hoạch xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4
Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) thông báo một số nội dung về kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4, như sau:I. Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, kế hoạch xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1).1. Kết quả xét tuyển vòng 1:- ...
Đọc thêm
Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (Lần 1)
Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-BQLDA4 ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 ban hành kế hoạch chi tiết về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1), Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 4 thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 ...
Đọc thêm
Ban QLDA3 thông báo kết quả thi Vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 3 thông báo kết quả thi Vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:1. Kết quả thi Vòng 2: Chi tiết tại phụ lục đính kèm2. Thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo:Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi phải nộp trực tiếp Đơn phúc khảo ...
Đọc thêm
Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt
Bộ GTVT vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng của 5 đơn vị trực thuộc.Chiều nay (22/5), Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác cán bộ.Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của 5 Cục, ...
Đọc thêm
Tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1)
Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-BQLDA4 ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 về việc ban hành kế hoạch chi tiết về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1), Ban Quản lý dự án 4 thông báo như sau:Tải file Thông báo nêu trên tại đây1. Điều kiện đăng ký dự ...
Đọc thêm
Ban Quản lý dự án 3 thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản ...
Đọc thêm
Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý dự án 3
Ngày 06/4/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã tổ chức thi Vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy. Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả thi Vòng 1, cụ thể như sau:1. Kết quả thi Vòng 1: Tổng ...
Đọc thêm

Chuyên mục