Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý dự án 3
Ngày 06/4/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã tổ chức thi Vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy. Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả thi Vòng 1, cụ thể như sau:1. Kết quả thi Vòng 1: Tổng ...
Đọc thêm
Ban QLDA3 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi vòng 1 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 3 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) thông báo danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện dự tuyển; Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:1. Danh sách 02 thí sinh chưa đủ điều kiện dự ...
Đọc thêm
Ban Quản lý dự án 3 thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội
Ban Quản lý dự án 3 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội, cụ thể như sau:1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có Quốc ...
Đọc thêm

Chuyên mục