Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 18 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1.002300 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái Toàn trình
2.001002 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái Toàn trình
1.002796 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái Một phần
1.002801 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái Một phần
1.002804 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái Một phần
1.002809 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái Toàn trình
1.002820 Cấp lại Giấy phép lái xe Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.002835 Cấp mới Giấy phép lái xe Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.001751 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.001735 Cấp Giấy phép xe tập lái Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.005210 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.001623 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.001777 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.004993 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Cục Đường bộ Việt Nam Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.001765 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.004987 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.004998 Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Phương tiện - Người lái DVCCTT
1.000004 Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Phương tiện - Người lái DVCCTT