Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.002838
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị)
Trực tuyến:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị)
Nộp qua bưu chính công ích:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị)

Thời hạn giải quyết 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị)
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Dường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện - Mã kết quả:000.00.00.G04-KQ003481 - Kết quả:Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Số văn bản: 119/2021/NĐ-CP - Tên văn bản: Nghị định 119/2021/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ:
- Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ cho Cục Đường bộ Việt Nam
b) Giải quyết TTHC:
- Khi có nhu cầu ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định cho Cục Đường bộ Việt Nam, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam và nộp lại thông báo khai thác tuyến, giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác cho Cục Đường bộ Việt Nam.
- Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày;
- Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo ngừng khai thác tuyến theo quy định và thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Ngừng khai thác tuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt – Lào
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC