Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Quản lý dự án 3 thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội

Ban Quản lý dự án 3 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội, cụ thể như sau:

1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có Quốc tịch và cư trú tại Việt Nam; Tốt nghiệp Đại học trở lên; Có phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

- Không thực hiện tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp: Mất năng lực hành vị dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 10 người.

Chi tiết các vị trí tuyển dụng: Vị trí tổ chức nhân sự (01 người); Vị trí Kế hoạch tổng hợp (01 người); Vị trí kỹ thuật thẩm định (02 người); Vị trí Quản lý dự án (06 người).

3. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển

4. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ, HÌNH THỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính, từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày trừ thứ 7, chủ nhật. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 25/02/2024.

- Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng, Ban Quản lý dự án 3 - Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0243.643.3939

- Hình thức tiếp nhận: Tiếp nhận trực tiếp hoặc gửi theo theo đường bưu điện.

5. LỆ PHÍ THAM GIA TUYỂN DỤNG: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

6. NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng, như sau:

* Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

- Hình thức: Thi trắc nghiệm trên giấy

- Nội dung thi gồm 03 phần

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết pháp luật về luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ - Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của VTVL. Thời gian thi 30 phút.

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của VTVL. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp được quy định tại khoản c, khoản d, Điều 9, Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số cầu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn hoặc Thi viết

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của VTVL.

- Thời gian thi: 30 phút đối với thi phỏng vấn và 180 phút đối với thi viết.

- Thang điểm: 100 điểm

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

Thời gian: Dự kiến vào tháng 3,4/2024. Ban Quản lý dự án 3 sẽ thông báo cụ thể thời gian tổ chức thi.

Địa điểm tổ chức thi: Ban Quản lý dự án 3 - Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 (Gửi kèm thông báo số 07/TB-BQLDA3 ngày 22/02/2024

của Ban QLDA3 về việc tuyển dụng viên chức)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Chuyên mục