Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Đường bộ Việt Nam họp giao ban tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2024

Ngày 01/02/2024, tại hội trường phòng họp 204 Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2024. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục.

Nhìn chung, Cục ĐBVN đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ GTVT giao tại các Thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo. Bên cạnh các kết quả đạt được về các công tác: Xây dựng văn bản QPPL, quy hoạch, đề án; Kế hoạch, giải ngân, Quản lý vận tải, phương tiện, người lái; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Quản lý dự án BOT giai đoạn kinh doanh, khai thác; Quản lý tài chính; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; Tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; Xây dựng cơ bản; thì cũng có những khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ tồn tại cần ưu tiên xử lý.

Trong đó các Phòng có nêu các khó khăn, vướng mắc như các lĩnh vực về Quản lý, bảo trì KCHTGT; Quản lý vận tải, PTNL; Tài chính; Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Cục trưởng đã phân công các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2024 như sau:

1. Công tác xây dựng văn bản QPPL, quy hoạch, đề án

- Tiếp tục Phối hợp và hoàn thiện các dự thảo văn bản đã trình Bộ GTVT. Thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC theo quy định.

- Báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước 25/10/2023.

2. Công tác kế hoạch – giải ngân:

- Tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ; hoàn thiện Báo cáo giữa kỳ Tư vấn lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Rà soát, báo cáo Bộ về các Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Cục ĐBVN được giao Chủ đầu tư dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

3. Công tác quản lý vận tải, phương tiện, người lái

- Triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch năm 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội mùa xuân năm 2024 của Bộ GTVT.

- Chỉ đạo các Sở GTVT thực hiện đẩy mạnh số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc.

4. Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trước, trong, sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024.

- Ra quân triển khai Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông Xuân Giáp Thân và lễ hội mùa Xuân năm 2024.

- Hoàn thành bước 1 nghiên cứu về định mức tỷ lệ chi phí chung trong công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

5. Công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

  • Chuẩn bị các thủ tục thực hiện công tác tuyển dụng công chức năm 2024 sau khi được Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch.

- Phối hợp triển khai công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ theo Luật Thanh tra 2022.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử/Chính phủ số thuộc kế hoạch

6. Công tác xây dựng cơ bản

- Yêu cầu Ban QLDA và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 27/CĐ-CĐBVN ngày 21/12/2023 của Cục ĐBVN về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

- Tập trung phối hợp với các cơ quan để có quyết định duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tường Chính phủ trong tháng 02/2024 đối với Dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến QL (53, 62, 91B) sử dụng vốn vay WB.

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính

 


Chuyên mục