Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 06 về tăng cường các giải pháp đảm bảo chất lượng quản lý, bảo trì đường bộ

Sáng ngày 22/02/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng uỷ Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường các giải pháp đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Dự Hội nghị có các đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; Vũ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT…

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng uỷ Cục Đường bộ Việt Nam tại Hội nghị, đồng chí Trần Hưng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thực hiện đầy đủ nghiêm túc trong tất cả các cấp ủy đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; đều có phổ biến, quán triệt đến các đảng viên thông qua biên bản bản sinh hoạt chi bộ, thông báo của chi bộ.

Đảng ủy Cục thường xuyên chủ động, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức đầy đủ việc học tập, quán triệt và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó luôn coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm Nghị quyết 06.

Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam Trần Hưng Hà đọc báo cáo sơ kết tại hội nghị

Đảng ủy Cục kịp thời ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết phù hợp có tính hiệu lực, hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công Nghị quyết số 06.

Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu; Công tác xây dựng Đảng đã được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức thực hiện, đạt kết quả tốt.

Đảng ủy Cục đã quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác KTGS, cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm của thành viên UBKT các cấp…

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với phương châm “Chất lượng là vấn đề sống còn”, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06 về “Tăng cường các giải pháp đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong toàn đảng bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Cường, quá trình triển khai, Nghị quyết có phạm vi rộng trên toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường cao tốc của Trung ương nằm trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đối tượng tham gia thực hiện đông đảo từ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tham mưu của Cục Đường bộ Việt Nam, cán bộ đảng viên công tác tại các Khu QLĐB, Ban QLDA và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc cho đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu tham gia một hoặc nhiều công việc quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh đến 04 nhiệm vụ trọng tâm đối với Cục Đường bộ Việt Nam đó là công tác quản lý bảo trì bảo trì đường bộ; đầu tưu xây dựng cơ bản; vận tải và quản lý các dự án BOT; trong đó công tác quản lý bảo trì bảo trì đường bộ là sương sống, có sự quan tâm đặc biệt biệt;

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy những thành tích, kết quả tốt đẹp đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, triển khai nghiêm túc toàn bộ Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng uỷ Cục Đường bộ Việt Nam và Kế hoạch thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 1675/QĐ-CĐBVN ngày 15/12/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ, của Cục Đường bộ Việt Nam về chủ trương này.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ ghi nhận và đánh giá cao

những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng ủy Cục ĐBVN

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam và các cấp ủy, tổ chức đảng đảng trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tự kiểm tra giám sát; tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể để tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết 06.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT


Chuyên mục