Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đối thoại với Công đoàn và Đoàn Thanh niên

Chiều ngày 10/10, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐBVN đã có buổi đối thoại với Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường của Cục và kết nối trực tuyến tại điểm cầu chính Hội trường đến Văn phòng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục.   Cục trưởng Cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường đối thoại với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cùng dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cục ĐBVN; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Cục và đại diện lãnh đạo các cơ quan, …

Chiều ngày 10/10, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐBVN đã có buổi đối thoại với Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường của Cục và kết nối trực tuyến tại điểm cầu chính Hội trường đến Văn phòng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục.

 

Cục trưởng Cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường đối thoại với Công đoàn và Đoàn Thanh niên

Cùng dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cục ĐBVN; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Cục và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tại các điểm cầu kết nối trực tuyến.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên góp phần tích cực vào thành tích của ngành Đường bộ

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Cục, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục ĐBVN cho biết, trong 10 tháng năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Cục luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Cục ĐBVN; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Cục và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam, bám sát Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Cục và tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhờ vậy các mặt hoạt động của Công đoàn được thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng đã đề ra. Chủ động đề xuất với Lãnh đạo Cục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ban Thường vụ Công đoàn Cục ĐBVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện hoàn thành cơ bản các chường trình công tác theo nghị quyết BCH đề ra từ đầu năm 2022; đã tập trung xây dựng đề án chuyển đổi mô hình tổ chức công đoàn cho phù hợp với tình hình mới và hoàn thành đúng tiến độ đề ra; Công đoàn Cục ĐBVN đã đi vào hoạt động ngay từ 1/10/2022 trên cơ sở kế thừa toàn diện hoạt động của Công đoàn Tổng cục ĐBVN trước đây.

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Cục ĐBVN báo cáo tại buổi đối thoại

Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Việt Hưng, hoạt động của Công đoàn Cục ĐBVN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam và Đảng ủy và lãnh đạo Cục; các cấp Công đoàn trong ngành Đường bộ đã phối hợp có hiệu quả cùng chuyên môn đồng cấp trong việc đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán bộ CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua chuyên đề thiết thực với nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Đội ngũ cán bộ công đoàn hầu hết là kiêm nhiệm nhưng nhiệt tình, đoàn kết, trách nhiệm và nổ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Cục ĐBVN đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; chủ động, tích cực tham gia quản lý nhà nước về lĩnh vực GTVT đường bộ, giám sát các hoạt động của Cục có hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên CNVC-LĐ phát huy quyền làm chủ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công đoàn Cục ĐBVN tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua chuyên ngành thiết thực; vận động CNVC-LĐ ủng hộ, đóng góp vào Quỹ xã hội các cấp để tổ chức hiệu quả cho các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, trợ giúp CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà ở cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; ngoài ra thường xuyên quan tâm tới đời sống tinh thần  cho người lao động thông qua việc tổ chức các hội thao, hội diễn… góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.

Tại Chương trình đối thoại, đại diện Đoàn Thanh niên Cục, đồng chí Tăng Tuấn Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục đã báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn trong 10 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đề xuất Cục trưởng Cục ĐBVN về một số nội dung để hoạt động của Đoàn Thanh niên Cục sôi nổi và hiệu quả hơn.

Phó Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cục Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu tại buổi đối thoại

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cục ĐBVN cho biết, hằng năm Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN) tổ chức Chương trình đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục ĐBVN với Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên; so với các năm trước, năm nay Cục ĐBVN tổ chức sớm hơn (năm 2021 tổ chức vào tháng 12), ngay sau khi Cục được kiện toàn về bộ máy, đồng chí Cục trưởng chỉ đạo tổ chức ngay Chương trình đối thoại này, điều đó chứng tỏ Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, nhất là đồng chí Cục trưởng rất quan tâm đến các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là Công đoàn và Đoàn Thành niên, tổ chức đại diện cho người lao động.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường: Quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho CBCCVC-NLĐ

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐBVN khẳng định Chương trình đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục ĐBVN với Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên là nhiệm vụ được tổ chức hằng năm theo quy định, cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, thông qua đối thoại với Công đoàn, Đoàn Thành niên để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt đối với các đoàn thể.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục trong thời gian qua, những kết quả đóng góp của Công đoàn và Đoàn Thanh niên góp phần vào thành tích của ngành Đường bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Bộ GTVT giao.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Cường, việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, qua các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên giúp cho ngành Đường bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cũng là hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường hứa sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho CBCCVC-NLĐ

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên bám sát nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội, để xây dựng kế hoạch, lượng hóa hằng năm với các số liệu cụ thể, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên được kịp thời, hiệu quả, sát hơn với tình hình thực tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích, quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo sự gắn kết, cùng với chính quyền hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị; đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại đơn vị mình để tổ chức đoàn thể hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường cũng trao đổi, giải quyết và chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục, cũng như các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ CNVC-LĐ ngành Đường bộ gửi đến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn thể, xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục vững mạnh; chăm lo việc làm, đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ CNVC-LĐ.

“Cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, để hoàn thành mọi nhiệm vụ Bộ giao; tất cả mọi việc tôi rất cân nhắc với thẩm quyền của mình để giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận cao; trong điều kiện cho phép, tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cho anh, em về đời sống vật chất, tinh thần, cũng như tạo môi trường thân thiết để chúng ta làm việc… Nhưng có một việc tôi yêu cầu đối với mọi người, đó là mọi người phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Đồng chí Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Xuân Nguyên

Nguồn: mt.gov.vn


Chuyên mục