Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Cục ĐBVN tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU

Ngày 22/02/2024, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng ủy Cục ĐBVN về tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Cục ĐBVN. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải.

Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường khai mạc Hội nghị
Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường khai mạc Hội nghị
 

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cục ĐBVN nhấn mạnh Nghị quyết 06-NQ/ĐU ra đời trong bối cảnh công tác đảm bảo chất lượng công trình nói chung và công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) đường bộ nói riêng ngày càng được toàn xã hội quan tâm, chú trọng; trong khi đó còn một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng tầm quan trọng về đảm bảo chất lượng công trình; vì vậy yêu cầu phải có các giải pháp toàn diện để đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác này. Việc sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết là cơ sở để Đảng bộ Cục ĐBVN tiếp tục định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo trì KCHTGT đường bộ với phương châm "Chất lượng là vấn đề sống còn".

Đồng chí Trần Hưng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Cục ĐBVN báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐU
 

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐU đã nêu bật kết quả trên 08 nội dung: Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế về quản lý, bảo trì KCHTGT đường bộ; thực hiện đổi mới công tác kiểm tra quản lý, bảo trì KCHTGT đường bộ; việc quản lý dự án và lựa chọn tư vấn dự án, thiết kế các dự án sữa chữa đường bộ; việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra công trình cầu; việc phát huy tiềm năng, lợi thế doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; quản lý, bảo quản, sử dụng và bảo trì các nhà hạt thuộc tài sản KCHTGT đường bộ của Nhà nước; triển khai áp dụng chính phủ điện tử, chính phủ số trong quản lý, bảo trì KCHTGT đường bộ; khen thưởng và xử lý vi phạm chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều nội dung triển khai nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cao, mang tính tích cực, đột phá, vẫn còn có nhiệm vụ, giải pháp thực hiện còn hạn chế, lúng túng, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết có khó khăn, vướng mắc phát sinh như: việc nâng cao năng lực của các Trung tâm Kỹ thuật đường bộ, việc thực hiện hình thức giao quản lý dự án cho các Ban Quản lý dự án theo Luật đấu thầu năm 2023.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 09 tham luận của Đảng bộ các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV, Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ, các Ban Quản lý dự án 3, 4; Chi bộ Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. 

Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Đảng ủy


Chuyên mục