Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phối hợp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ

Ngày 13/3/2024, Cục Đường bộ Việt Nam cùng Cục Cảnh sát giao thông, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan đã họp về xử lý bất cập trên các tuyến cao tốc và kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu hệ thống giám sát hành trình, giám sát giao thông.

Triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp, về nhiệm vụ nâng cao ATGT trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, ngay lập tức Cục ĐBVN đã văn bản số 1547/CĐBVN-QLBTKCHTGT gửi Khu Quản lý Đường bộ II, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về việc tổ chức đếm, phân loại xe, nghiên cứu, đề xuất phương án phân luồng giao thông dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Chuyên mục