Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Đường bộ Việt Nam tổng kết thực hiện 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm năm 2023

Ngày 02/10/2023, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm năm 2023 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường. Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại trụ sở Cục ĐBVN Qua 09 tháng đầu năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như: Duy trì, phát huy hiệu đường dây nóng của Cục, đã tiếp nhận 12.979 cuộc gọi đến, phản ánh về các lĩnh vực hoạt động của Cục. Các cuộc gọi đến đường dây nóng, đã được Bộ phận tiếp nhận chuyển cơ quan chuyên môn xử lý hoặc giải đáp kịp thời theo quy định. Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu tại Hội nghị Hoàn thành xây dựng, trình Bộ GTVT 19 …

Ngày 02/10/2023, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm năm 2023 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại trụ sở Cục ĐBVN

Qua 09 tháng đầu năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như:

Duy trì, phát huy hiệu đường dây nóng của Cục, đã tiếp nhận 12.979 cuộc gọi đến, phản ánh về các lĩnh vực hoạt động của Cục. Các cuộc gọi đến đường dây nóng, đã được Bộ phận tiếp nhận chuyển cơ quan chuyên môn xử lý hoặc giải đáp kịp thời theo quy định.

Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hoàn thành xây dựng, trình Bộ GTVT 19 văn bản QPPL và 03 Đề án, đảm bảo 100% theo kế hoạch; trong đó, đã được ban hành 06 văn bản gồm 01 Nghị định và 05 Thông tư, phê duyệt 01 đề án. Đang triển khai xây dựng 02 quy hoạch đảm bảo theo tiến độ.

Tăng cường siết chặt công tác quản lý vận tải, nhất là vận tải hành khách; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Sở GTVT tăng cường kiểm tra, trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT để phục vụ công tác quản lý, chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định.

Quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đến các Sở GTVT, Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe (thông qua việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị); Quyết liệt chỉ đạo và hướng dẫn các Sở GTVT kiểm tra, rà soát khắc phục các kiến nghị của Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải; đẩy mạnh  kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe với CSDL quốc gia về dân cư theo tiến độ yêu cầu tại QĐ số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tiếp nhận và giải quyết 14.911 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó: 9.910 hồ sơ thực hiện dịch vụ công toàn trình và 5.001 hồ sơ thực hiện qua hệ thống một cửa liên thông.

Đồng chí Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phát biểu tại Hội nghị

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới, Cục ĐBVN đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ATGT trên tuyến đến các Khu QLĐB, Sở GTVT và đầu tư, trong đó yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh về kết cấu hạ tầng; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công tác quản lý bảo trì (đến hết tháng 9/2023, giá trị giải ngân vốn SNKT đạt 68,83% dự toán chi đã giao; dự kiến đến 15/10/2023 sẽ giải ngân đạt 85% dự toán giao và đến 31/12/2023 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch); chủ động thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì năm để kịp thời triển khai các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất để đảm bảo ATGT, bảo vệ bền vưỡng công trình; quán triệt  đẩy mạnh khai công tác kiểm tra kết quả thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các chủ đầu tư; yêu cầu các chủ đầu tư triển khai tự kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; chủ động thực hiện triển khai kế hoạch bảo trì đảm bảo tiến độ.

Tập trung chỉ đạo các Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư công; phối hợp chặt chẽ các địa phương trong công tác GPMB để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Theo đó, đã cơ bản hoàn thành thi công dự án cải tạo QL.31, tỉnh Bắc Giang (là dự án được khởi công và hoàn thành sớm nhất trong các dự án trung hạn giai đoạn năm 2021-2025); tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ GPMB các quốc lộ có vướng mắc lớn QL8, QL14E…, đảm bảo hoàn thành thi công phục vụ kết nối cao tốc khi thông xe. Tính đến hết tháng 9/2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là 1.375/1.999 tỷ đồng, đạt 68,7% (cao hơn mức trung bình của Bộ GTVT).

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm của Cục ĐBVN, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường thay mặt tập thể lãnh đạo Cục ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ toàn thể cán bộ, nhân viên của Cục, nhất là các cán bộ chủ chốt, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Cục. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 03 tháng còn lại của năm 2023, Cục ĐBVN đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã được các đơn vị xây dựng tại báo cáo giao ban và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục tại cuộc họp, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo thực hiện; trong đó lưu ý quán triệt thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản QPPL và kế hoạch, đề án, đảm bảo theo tiến độ theo kế hoạch được Bộ giao; trong đó chú trọng công tác tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật khi Quốc hội xem xét và khẩn trương hoàn thành rà soát, xây dựng sửa đổi Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ GTVT làm cơ sở triển khai.

Tăng cường đôn đốc, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý kịp thời các bất cập, tồn tại về KCHT trên tuyến theo kiến nghị của cử tri, nhân dân và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền để đảm bảo ATGT và bảo vệ bền vững công trình. Tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông thông xuốt, an toàn; tổng hợp các khó khăn, bất cập trong triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông để báo cáo Bộ xử lý kịp thời. Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung KHBT, dự toán chi năm 2023 và đôn đốc tổ chức thực hiện đảm bảo giải ngân hết dự toán giao; hoàn thành phê duyệt đầu tư các  công trình chuẩn bị KHBT năm 2014, tổng hợp xây dựng KHBT và dự toán chi trình Bộ GTVT đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ các hợp đồng BOT đảm bảo hiệu quả, đúng quy định (kiểm soát doanh thu, phương án tài chính, công tác quản lý bảo trì…); tập trung hoàn thành xử lý vướn mắc tại các trạm thu phí dừng thu để thực hiện quản lý, bảo trì từ nguồn NSNN đảm bảo ATGT.

Tiếp tục tăng cường siết chặt công tác quản lý vận tải; tổ chức hội nghị chuyên đề về quản lý, khai thác dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT để phục vụ công tác quản lý, chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc các Sở GTVT triển khai thực hiện cấp, đổi GPLX mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, phần đấu đến cuối năm 2023 đạt tỷ lệ 10%.

Theo: Phòng Tổ chức – Hành chính


Chuyên mục