Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban QLDA3 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi vòng 1 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 3 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) thông báo danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện dự tuyển; Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách 02 thí sinh chưa đủ điều kiện dự tuyển: Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

Đối với các thí sinh chưa đủ điều kiện dự tuyển do chưa kê khai đầy đủ các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm; đề nghị kê khai bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (nếu có) về địa chỉ Ban Quản lý dự án 3 - Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, đồng thời gửi mail về địa chỉ vanphongpmu3@gmail.com trước ngày 02/4/2024. Sau ngày 02/4/2024, nếu không nhận được phản hồi về kê khai bổ sung các điều kiện tiêu chuẩn còn thiếu, Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban QLDA3 coi như thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức.

Trường hợp thí sinh có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

2. Danh sách 16 thí sinh đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1: Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm.

Yêu cầu các thí sinh tự kiểm tra lại các thông tin trên danh sách so với Phiếu đăng ký dự tuyển của cá nhân và đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tại thông báo tuyển dụng của Ban Quản lý dự án 3 (tiêu chuẩn, điều kiện về văn bằng, chứng chỉ theo khung năng lực vị trí việc làm, đối tượng miễn thi ngoại ngữ, tin học, đối tượng ưu tiên …). Nếu có phát hiện sai lệch đề nghị thí sinh thông tin lại để Hội đồng xem xét, điều chỉnh trước 15h00 ngày 02/4/2024. Thí sinh liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của Văn phòng Ban 0243.643.3939 (liên hệ trong giờ hành chính), đồng thời gửi mail về địa chỉ vanphongpmu3@gmail.com.

3. Thông báo triệu tập thí sinh, thời gian, địa điểm tổ chức thi

3.1. Địa điểm thi: Hội trường - Ban Quản lý dự án 3 – Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3.2. Thời gian thi vòng 1: Ngày 06/4/2024

- Khai mạc và phổ biến nội quy: 08h00 - 08h30

- Thi môn kiến thức chung:

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy:

+ Thời gian thi 60 phút: 09h0010h00

- Thi môn Tin học

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy:

+ Thời gian thi 30 phút: 10h30 - 11h00

- Thi môn Tiếng Anh

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy:

+ Thời gian thi 30 phút: 11h30 – 12h00

3.3. Yêu cầu đối với thí sinh dự thi

- Thí sinh có mặt ở phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút.

- Thí sinh dự thi mang theo căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của thí sinh) khi tham dự kỳ thi tuyển dụng để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

4. Nộp lệ phí thi: Mức thu 500.000đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Hình thức: Nộp trực tiếp tại Văn phòng - Ban Quản lý dự án 3

Thời gian: Từ ngày 28/3-05/4/2024.

Hết ngày 05/4/2024 thí sinh không nộp lệ phí thi xem như không tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý dự án 3.

5. Tài liệu ôn tập: Danh mục tài liệu ôn thi được gửi trực tiếp đến thí sinh dự thi theo địa chỉ liên hệ và địa chỉ mail đã đăng ký.

6. Thông báo này được gửi trực tiếp tới thí sinh dự thi theo địa chỉ liên hệ, địa chỉ mail đã đăng ký, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam và niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý dự án 3, Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức thi tuyển viên chức, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0243.643.3939 (liên hệ trong giờ hành chính), để được hướng dẫn, giải đáp./. 

(Gửi kèm theo thông báo số 09/TB-BQLDA3 ngày 28/3/2024)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Chuyên mục